Zastava Srbije

ODLUKE O UTVRĐIVANJU OSNOVICA ZA OBRAČUN PRIMANJA KORISNIKA BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE I ZAŠTITE CIVILNIH ŽRTAVA RATA U RS: Uvećane osnovice primanja boračkih kategorija

09.02.2021.


Vlada Republike Srpske donijela je pet odluka o utvrđivanju osnovica za obračun primanja korisnika boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata.

Osnovice za obračun primanja za 2021. godinu predviđenih Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske i Zakonom o zaštiti civilnih žrtava rata, u odnosu na 2020. godinu, uvećavaju se za 3%.

Osnovica za obračun vojnih invalidnina utvrđuje se u iznosu od 610,75 KM, a odnosi se na 30.964 korisnika lične i 18.605 korisnika porodične invalidnine.

Osnovica za obračun invalidnina civilnih žrtava rata iznosiće 458,01 KM, a odnosi se na 1.133 korisnika lične i 1.401 korisnika porodične civilne invalidnine.

Vlada je donijela i Odluku o visini osnovice za obračun mjesečnog boračkog dodatka za 2021. godinu je ostala nepromjenjena i iznosi 1,68 KM, a sa stanjem na dan 31.12.2020. godine, pravo na mjesečni borački dodatak ima 80.545 boraca od prve do pete kategorije.

Prema odluci Vlade i osnovica za obračun godišnjeg boračkog dodatka za 2020. godinu u iznosu 3,90 KM ostaje nepromijenjena u odnosu na 2019. godinu, i biće isplaćena u prvom kvartalu tekuće godine za 61.268 boraca.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, 04.02.2021.

Naslov: Redakcija