Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

SKUPŠTINSKI ODBOR ZA USTAVNA PITANJA RS: Ima osnova za izmjene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, saglasnost o formiranju tima za odbranu u predmetu U-2/18 pred Ustavnim sudom BiH

09.02.2018.


Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske, kojim je predsjedavao predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović, složio se o potrebi formiranja tima za odbranu u predmetu U-2/18, koji su članovi Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske uputili Ustavnom sudu BiH za ocjenu ustavnosti člana 2. stav 1. Zakona o Danu Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 113/2016).

Zadatak tima biće da priprema odgovor i eventualno učešće predstavnika Narodne skupštine Republike Srpske u javnoj raspravi pred Ustavnim sudom BiH u ovom predmetu, a činiće ga akademici, dr pravnih nauka, istoričari i advokati.

Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske jednoglasno je zauzeo stav, u vezi sa predmetom broj U-89/17, da ima osnova za izmjene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 134/2011, 82/2013, 96/2013 - odluka US i 103/2015), te da će se sprovesti potrebne poslovničke procedure vezane za navedeni Zakon.

Odbor za ustavna pitanja utvrdio je odgovore na inicijative koje se tiču ocjene ustavnosti:

  • Zakona o izvršnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 59/2003, 85/2003, 64/2005, 118/2007, 29/2010, 57/2012, 67/2013, 98/2014 i 5/2017 - odluka US) (U-95/17),
  • Zakona o notarima ("Sl. glasnik RS", br. 86/2004, 2/2005, 74/2005, 76/2005 - ispr., 91/2006, 37/2007, 74/2007 - odluka US, 50/2010, 78/2011, 20/2014 i 68/2017) (U-94/17),
  • Zakona o stečaju ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016) (U-97/17),
  • Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 53/2012 i 91/2017) (U-96/17) i
  • Zakona o parničnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 58/2003, 85/2003, 74/2005, 63/2007, 105/2008 - odluka US, 45/2009 - odluka US, 49/2009 i 61/2013) (U-65/17).

Odbor je utvrdio odgovor Ustavnom sudu Republike Srpske na dalji postupak u kojem je naveo da su svi predmetni akti u skladu sa Ustavom Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 21/1992 - prečišćen tekst, 28/1994 - Amandmani XXVI-XLIII, 8/1996 - Amandmani XLIV-LI, 13/1996 - Amandman LII, 15/1996 - ispr., 16/1996 - Amandman LIII, 21/1996 - Amandmani LIV-LXV, 21/2002 - Amandmani LXVI-XCII, 26/2002 - ispr., 30/2002 - ispr., 31/2002 - Amandmani XCIII-XCVIII, 69/2002 - Amandmani XCIX-CIII, 31/2003 - Amandmani CIV i CV, 98/2003 - Amandmani CVI-CXII, 115/2005 - Amandman CXIV, 117/2005 - Amandmani CXV-CXXI i 48/2011 - Amandman CXXII).


IZVOR: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srpske, 08.02.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772