Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

PRIJEDLOG ZAKONA O OSNOVNOM VASPITANJU I OBRAZOVANJU U REPUBLICI SRPSKOJ: Predviđeno je uvođenje male mature u pisanoj formi nakon devetog razreda. Vlada RS formira savjet za razvoj predškolskog, osnovnog i srednjeg vaspitanja i obrazovanja kao posebno savjetodavno tijelo

09.02.2017.


Prijedlogom zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju u Republici Srpskoj predviđeno je uvođenje male mature u pisanoj formi nakon devetog razreda. Eksperimentalna primjena male mature trebalo bi da počne od školske 2017/2018. godine.

Obrazlažući Prijedlog zakona u Narodnoj skupštini Republike Srpske, pomoćnik ministra za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, Radmila Kocić Ćućić, rekla je da se programom male mature određuju nastavni predmeti iz kojih učenici rješavaju testove, a da malu maturu sprovodi Republički pedagoški zavod. Rezultat učenika na maloj maturi biće bodovan prilikom upisa u srednju školu u skladu sa zakonom kojim se propisuje srednje obrazovanje i vaspitanje.

Prema Prijedlogu zakona, koji je prošao javnu raspravu, Vlada Republike Srpske formira savjet za razvoj predškolskog, osnovnog i srednjeg vaspitanja i obrazovanja kao posebno savjetodavno tijelo.

Propisuje se i da škola formira tim za podršku nadarenim i talentovanim učenicima, te da direktor škole na prijedlog nastavničkog vijeća donosi rješenje o imenovanju i broju članova tima za podršku. Propisano je da tim za podršku čine: nastavnici škole, stručni saradnici i roditelj učenika.

Predloženim zakonom je propisano da škola vrši identifikaciju, obrazovanje, praćenje i podsticanje talentovanih i nadarenih učenika, u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se reguliše školovanje i stipendiranje mladih talenata.

Za razliku od sada važećeg Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 74/2008, 71/2009, 104/2011 i 33/2014) na osnovu kojeg je direktora imenovao školski odbor uz saglasnost ministra članom propisano je da ministar, u ime osnivača, imenuje direktora sa liste kandidata. U slučaju da ministar ne imenuje za direktora nijednog kandidata sa dostavljene liste, imenuje vršioca dužnosti direktora, do završetka konkursne procedure za izbor direktora, a najduže na 90 dana.

Predloženim zakonom se propisuje u kojim slučajevima će ministar razriješiti dužnosti direktora prije isteka mandata, te da ministar donosi Pravilnik o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole.

Propisuje se da državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine koji je u inostranstvu stekao osnovno vaspitanje i obrazovanje ili završio pojedine razrede osnovne škole ima pravo da zahtijeva priznavanje ili izjednačavanje javne isprave o stečenom osnovnom vaspitanju i obrazovanju ili završenom razredu osnovne škole, a da to pravo ima i strani državljanin i lice bez državljanstva, ako za to ima pravni interes. Lice koje je podnijelo zahtjev za priznavanje, odnosno izjednačavanje strane školske isprave, radi nastavka školovanja, može uslovno da se upiše u naredni razred do okončanja postupka.


IZVOR: Vebsajt Narodne skupštine RS, 07.02.2017.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772