Zastava Srbije

NARODNA SKUPŠTINA RS: 9. februara 2016. godine Deveta sjednica Narodne skupštine - Na dnevnom redu prijedlozi i nacrti zakona


Deveta sjednica Narodne skupštine Republike Srpske biće održana 9. februara 2016. godine.

Dnevni red:

1.Poslanička pitanja predsjedniku Vlade Republike Srpske;

2.Prijedlog zakona o stečaju;

3.Prijedlog zakona o suzbijanju korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala;

4.Prijedlog zakona o prevozu opasnih materija;

5.Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o republičkoj upravi;

6.Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj;

7.Nacrt zakona o sistemu internih finansijskih kontrola u javnom sektoru Republike Srpske;

8.Nacrt zakona o lokalnoj samoupravi;

9.Nacrt zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave;

10.Nacrt zakona o pozorišnoj djelatnosti;

11.Nacrt zakona o izmjenama Zakona o elektronskom poslovanju Republike Srpske;

12.Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske;

13.Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Radio – televiziji Republike Srpske;

14.Prijedlog strategije integralnog upravljanja vodama Republike Srpske 2015. – 2024. godina;

15.Nacrt omladinske politike Republike Srpske za period od 2016. do 2020. godine;

16.Prijedlog Budžeta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za 2016. godinu;

17.Izvještaj Nadzornog tijela za praćenje provođenja Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina o implementaciji Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina u periodu od 2009. do 2015. godine;

18.Izvještaj o realizaciji programa očuvanja biljnih genetičkih resursa Republike Srpske u periodu 2012. – 2014. godine;

19.Izvještaj o napretku u primjeni normativno – pravnih standarda za ravnopravnost polova u oblasti rada i zapošljavanja u Republici Srpskoj za period 2013. – 2014. godina;

20.Informacija o realizaciji zaključaka Narodne skupštine Republike Srpske, koji se odnose na rad Suda i Tužilaštva Bosne i Hercegovine;

21.Informacija o implementaciji Strategije za suzbijanje nasilja u porodici Republike Srpske (2014 – 2019) za 2014. godinu;

22.Informacija o realizaciji Omladinske politike Republike Srpske za period 2010. – 2015. godine, za period od 1. oktobar 2014. godine do 1. oktobar 2015. godine;

23.Prijedlog odluke o izradi Zoning plana područja posebne namjene "Janjske otoke" po skraćenom postupku;

24.Izbor i imenovanja.


Izvor: Press služba Narodne skupštine, 08.02.2016.