Zastava Srbije

PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PREHRAMBENIM ADITIVIMA: Usklađivanje sa normama EU

08.12.2020.


Vijeće ministara BiH, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane BiH, donijelo je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o prehrambenim aditivima, kojim se preuzimaju odgovarajući propisi Evropske unije u ovoj oblasti, a koji su usvojeni do 11. juna 2020. godine.

Izmjenama dosadašnjeg pravilnika želi se omogućiti nesmetano funkcioniranje unutrašnjeg tržišta, koje će pružiti visok nivo zaštite zdravlja ljudi, interesa potrošača i proizvođača u BiH, kada je riječ u upotrebi prehrambenih aditiva.

Izmijenjenim pravilnikom stvaraju se uslovi za kontinuirano praćenje propisa Evropske unije i redovno ažuriranje aneksa pravilnika koji se odnose na prehrambene aditive koji su dopušteni za upotrebu u hrani.


IZVOR: Vebsajt Vijeće ministara BiH, 03.12.2020.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija