Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O STICANJU STATUSA SAMOSTALNOG UMJETNIKA I SAMOSTALNOG STRUČNJAKA U KULTURI: Lice koje ima utvrđen status samostalnog umjetnika ili samostalnog stručnjaka u kulturi, pod određenim uslovima, ostvaruje pravo na refundaciju sredstava uplaćenih na ime doprinosa iz budžeta Srpske

08.12.2020.


Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske su usvojili Nacrt zakona o sticanju statusa samostalnog umjetnika i samostalnog stručnjaka u kulturi.

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske mr Natalija Trivić istakla je da su Nacrtom zakona propisani uslovi i način sticanja statusa samostalnog umjetnika i samostalnog stručnjaka u kulturi.

Pojasnila je da se ovaj zakon odnosi samo na umjetnike i stručnjake u kulturi koji se samostalno bave ovom djelatnošću, koji nisu u radnom odnosu, a imaju izuzetne rezultate u bavljenju svojom djelatnošću.

"Lice koje bude imalo utvrđen status samostalnog umjetnika ili samostalnog stručnjaka u kulturi, pod određenim uslovima, ostvarivaće pravo na refundaciju sredstava uplaćenih na ime doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, te zdravstveno osiguranje iz budžeta Republike Srpske", rekla je ministar Natalija Trivić.

Ovim nacrtom propisuju se i prava i obaveze, vođenje evidencije, obezbjeđivanje sredstava, te druga pitanja koja su značajna za ovu kategoriju. Podsjetila je da Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske vodi Registar umjetnika i Registar stručnjaka u kulturi, te da od ove godine imamo po prvi put bazu podataka i znamo koliko imamo umjetnika i stručnjaka u kulturi.

Opšti uslovi za sticanje statusa samostalnog umjetnika i samostalnog stručnjaka u kulturi su: da je državljanin Republike Srpske i BiH, da ima prebivalište na teritoriji Republike, da nije u radnom odnosu, da mu je umjetničko stvaralaštvo i djelovanje jedino zanimanje i da je upisan u Registar umjetnika u kulturi koji vodi Ministarstvo.

Posebni uslovi za sticanje statusa samostalnog umjetnika i statusa samostalnog stručnjaka u kulturi su da ima dokazane rezultate u profesionalnom bavljenju umjetničkom, odnosno stručnom djelatnošću u oblasti kulture na teritoriji Republike, u posljednjih 10 godina, da ima ostvarena priznanja i nagrade na domaćem ili međunarodnom nivou u oblasti kojom se bavi, u posljednjih 10 godina, da ima pozitivno mišljenje reprezentativnog strukovnog udruženja, te dostupnost i vidljivost, odnosno javno objavljena umjetnička, odnosno stručna djela.

Postupak dodjele statusa samostalnog umjetnika i samostalnog stručnjaka u kulturi sprovodi se putem javnog poziva koji će raspisivati Ministarstvo svake tri godine, a koji će sprovoditi petočlana stručna komisija.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo prosvjete i kulture RS, 02.12.2020.

Naslov: Redakcija