Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

NACRT BUDŽETA FBIH ZA 2018. GODINU: 2,875 mlrd KM. Servis duga biće duplo veći nego zaduženje

08.12.2017.


Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH (FBiH) prihvatio je (6. decembra 2017. godine) na vanrednoj sjednici Nacrt budžeta FBiH za iduću godinu u iznosu od 2.875.051.837 KM, koji je povećan za 127,4 mil KM u odnosu na ovogodišnji.

Federalni premijer Fadil Novalić rekao je poslanicima da je Vlada FBiH finansiranju budžeta za 2018. godinu pristupila oprezno i konzervativno, te da je finansiranje najvećim dijelom bazirala na domaće izvore, prvenstveno obveznice koje su planirane u iznosu od 150 mil KM.

- Od ovog iznosa vrši se refinansiranje 120 mil KM obveznica koje nam dospijevaju u toku 2018. godine. Planirana je prodaja potraživanja od 60 mil KM i emisija trezorskih zapisa od 360 mil KM. Kod trezorskih zapisa riječ je o refinansiranju dospjelih obaveza i nema povećanja neto duga po ovom osnovu u odnosu na 2017. godinu - naglasio je Novalić.

Spoljno zaduživanje planirano je u iznosu od 43 mil KM i najvećim dijelom se odnosi na doznačavanje sredstava od Svjetske banke.

Prema Novalićevim riječima, planirane projekcije rasta BDP za 2018. godinu iznose 3,4% za BiH, odnosno 4,5% za FBiH.

- Finansijska stabilnost budžeta jedan je od nultih prioriteta Vlade FBiH, a dokaz tome je i činjenica da je Vlada u potpunosti sanirala akumulirani deficit budžeta koji smo zatekli u iznosu od 175 mil KM, te da planiramo izmiriti i obaveze prema poljoprivrednicima koji nisu bile ni evidentirane, odnosno nisu uopšte bile u finansijskim izvještajima - poručio je Novalić.

On tvrdi da se odgovorna fiskalna politika koju provodi Vlada FBiH ogleda u konstantnom umanjenju spoljnog, ali i unutrašnjeg duga FBiH s obzirom na to da se posljednjih godina vrši znatno veći servis duga nego što se zadužuje.

- To se može vidjeti i u Nacrtu budžeta za 2018. godinu gdje se planira servis duga zajedno sa kamatama u iznosu od 1,24 mlrd KM, dok je zaduživanje, domaće i spoljno planirano u iznosu od 613,3 mil KM, dakle u duplo manjem iznosu - ukazao je Novalić.

Zbog pozitivnih pomaka u namjenskoj industriji, Novalić je istakao da Vlada FBiH namjerava da nastavi da finansira razvojne projekte u ovom području u iznosu od 4 mil KM, kao i 2,3 mil KM za Trajni revolving fond federalnog Ministarstva energije, industrije i rudarstva koji je uspostavljen pri Union banci.

Da bi bio poboljšan položaj mladih, Vlada FBiH planira da posredstvom Union banke formira posebnu kreditnu liniju sa kamatnim stopama maksimalno do 3% koja će biti usmjerena za rješavanje stambenog pitanja mlađih kategorija stanovništva.

Poslanici su prihvatili i Nacrt zakona o izvršenju budžeta FBiH za 2018. godinu. Na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH prihvaćen je i Nacrt zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, te usvojen rebalans ovogodišnjeg budžeta FBiH od 2.694.426.725 KM.


IZVOR: Vebsajt eKapija, 07.12.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772