Zastava Srbije

PRIJEDLOG PRAVILNIKA O POKRETNOJ OPREMI POD PRITISKOM

08.12.2016.


U skladu sa tačkom 4. Smjernica za postupanje republičkih organa uprave o učešću javnosti i konsultacijama u izradi zakona ("Sl. glasnik RS", br. 123/2008), Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva, u cilju obavljanja javnih konsultacija, poziva zainteresovane da dostave komentare i sugestije na Prijedlog pravilnika o pokretnoj opremi pod pritiskom.

Komentari i sugestije se mogu dostaviti putem pošte na adresu: Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva, Trg Republike Srpske 1, 78 000 Banja Luka, ili putem e-maila: mm.bosancic@mier.vladars.net. 


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva, 06.12.2016.