Zastava Srbije

PRAVNICI USTAVNOG SUDA BIH UČESTVOVALI NA SEMINARU O UNAPREĐIVANJU ODLUKA

08.11.2022.


Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao je dvodnevni seminar posvećen unapređivanju odluka Ustavnog suda po uzoru na Evropski sud za ljudska prava.

Cilj ove edukacije je da unaprijedi kvalitet odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine na način da se što bolje koristi praksa Evropskog suda za ljudska prava te da učesnike upozna s odgovarajućim načinom skraćivanja odluka.

Na seminaru koji je održan 3. i 4. novembra 2022. godine u Sarajevu učestvovali su pravnici Ureda registrara Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Tokom prvog dana učesnicima je predstavljen način pisanja kraćih odluka. Edukatori Enida Turkušić i Aleksandar Ristanić, viši pravni savjetnici Evropskog suda za ljudska prava, upoznali su učesnike s načinom identifikacije žalbenih navoda i odgovarajućeg člana Evropske konvencije o ljudskim pravima, relevantnim činjenicama i načelima, kao i sa pretragom prakse Evropskog suda za ljudska prava.

Učesnici su tokom drugog dana seminara razgovarali o pretpostavci nevinosti i minimalnim pravima na odbranu, te o ishodu postupka, proizvoljnosti u odlučivanju i dužini postupka.

Seminar je otvorila Valerija Galić, predsjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Održavanje seminara podržao je Program za Zapadni Balkan AIRE centra u okviru projekta “Jačanje kapaciteta pravosuđa za borbu protiv organiziranog kriminala i nekažnjivosti u Bosni i Hercegovini”, koji se provodi u periodu od 2022. do 2025. godine uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva. Jedan od prioriteta ovog projekta je unapređenje usaglašavanja i transparentnost domaće sudske prakse i njena harmonizacija s dobrom praksom, odlukama Ustavnog suda BiH i Evropskog suda za ljudska prava, naročito u oblasti krivičnog pravosuđa.


IZVOR: Vebsajt Ustavnog suda BiH, 4.11.2022.

Naslov: Redakcija