Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

SEDMICA SUDSKE NAGODBE: Stanovništvo, preduzeća i drugi subjekti, koji su akteri sudskih procesa, moći će do 17. novembra 2017. godine da sklope sudske nagodbe i na taj način jeftinije i brže riješe spor

08.11.2017.


Stanovništvo, preduzeća i drugi subjekti, koji su akteri sudskih procesa, moći će u iduće dvije sedmice da sklope sudske nagodbe i na taj način jeftinije i brže riješe spor.

Ovaj način mirnog rješavanja spora rijedak je u sudskoj praksi, ali se pokazao veoma efikasnim za stavljanje tačke na sve vrste parničnih i vanparničnih postupaka, a posebno privrednih, ugovornih, radnih i porodičnih sporova, slučajeva male vrijednosti i komunalnih predmeta.

Visoki sudski i tužilački savjet (VSTS) BiH inicirao je da u sudovima budu održane sedmice sudske nagodbe od 6. do 17. novembra s ciljem da u skraćenom postupku bude riješen što veći broj predmeta i time rasterećeni sudovi pritisnuti stotinama hiljada predmeta.

- Stranke koje žele svoje predmete da riješe sudskom nagodbom mogu se samostalno, putem svog zastupnika ili u dogovoru sa suprotnom stranom, obratiti sudu ili postupajućem sudiji i predložiti zaključenje sudske nagodbe. Postupajući sudija će, u skladu sa prijedlogom i voljom stranaka i odredbama Zakona o parničnom postupku, tokom cijelog postupka nastojati da spor riješi nagodbom - istakli su u VSTS-u.

Iako je sudsku nagodbu moguće sklopiti i u redovnom sudskom postupku, u VSTS-u ističu da će tokom pomenute akcije sudije odvojiti vrijeme od svakodnevnih radnih obaveza i posvetiti se isključivo strankama koje žele spor riješiti nagodbom.

- Na ovaj način želimo da izvršimo pozitivan uticaj na efikasnost sudskih postupaka i pristup suda i stranaka rješavanju sporova. Kao prioritet se postavlja brzo i efikasno rješavanje spora s akcentom na zadovoljstvo stranaka ishodom spora i uslugom suda. Prvostepeni i drugostepeni sudovi pozivaju sve zainteresovane stranke da iskoriste ovu priliku i svoj predmet riješe nagodbom - naglasili su u VSTS-u.

Nagodba je mirni, odnosno sporazumni, način rješavanja spora koji podrazumijeva dogovor stranaka u sporu. Prilikom zaključenja sudske nagodbe stranke same biraju način rješenja spora. Advokat Goran Bubić kaže da su nagodbe dobre, ali da su u parnicama rjeđe primijenjene.

- Nagodbe treba da budu svakodnevna aktivnost, a ne samo da se sprovode kampanjski. Sudije su fleksibilne kod nagodbi, daju termine mimo ročišta i to treba koristiti - ukazao je Bubić.

On je kao pozitivan primjer naveo SAD gdje 95 odsto krivičnih predmeta bude riješeno nagodbom.

- Nema dileme da bi nagodba trebalo da bude više zastupljena i u BiH, jer ona pojeftinjuje sporove. Nagodba je u obostranom interesu, jer nema ni pobjednika, ni gubitnika u sporu - istakao je Bubić.

"Sedmice sudske nagodbe" dio su projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa koji finansira vlada Norveške, a sprovodi VSTS zajedno sa sudovima.

Prednosti nagodbe za stranke i sud

  • Nema dugotrajnog sudskog postupka
  • Nepotrebno pribavljanje i izvođenje dokaza
  • Izbjegavanje odgađanja ročišta
  • Nema dugotrajnog postupka namirenja
  • Izostaje eventualni drugostepeni postupak
  • Izbjegavanje dodatnih i troškova redovnog sudskog postupka

IZVOR: Vebsajt Glas Srpske, Svjetlana Šurlan, 07.11.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772