Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

KOMENTARI I SUGESTIJE NA PREDNACRT UREDBE O IZMJENAMA UREDBE O PREDUZETNIČKIM DJELATNOSTIMA PODNOSE SE DO 18. OKTOBRA 2018. GODINE

08.10.2018.


U skladu sa tačkom 4. Smjernica za postupanje republičkih organa uprave o učešću javnosti i konsultacijama u izradi zakona (“Sl. glasnik RS”, br. 123/2008 i 73/2012), Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva, u cilju obavljanja javnih konsultacija, poziva zainteresovane da dostave komentare i sugestije na Prednacrt uredbe o izmjenama Uredbe o preduzetničkim djelatnostima. Komentare i sugestije možete dostaviti na adresu: Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva, Trg Republike Srpske 1, 78 000 Banja Luka, ili putem elektronske pošte na adrese s.kelecevic@mier.vladars.net ili m.lazic@mier.vladars.net do četvrtka 18.10.2018. godine.


IZVOR: Vebsajt Vlade Republike Srpske, 06.10.2018.

Naslov: Redakcija