Zastava Srbije

OTVORENE PRIJAVE ZA NOVI CIKLUS PROGRAMA ZA JAČANJE KAPACITETA MLADIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U BIH

08.09.2021.


Mladi državni službenici iz cijele BiH imaju priliku da se ponovo prijave na osmosedmičnu obuku iz oblasti EU integracija.

Program EU za mlade državne službenike u BiH posvećen je unapređenju javne uprave kroz izgradnju profesionalne i depolizirane državne službe, zasnovane na stručnosti i sposobnosti.

Prijave su otvorene na web stranici www.eu4wb6.com i trajat će sve do 20. septembra 2021. Prijaviti se mogu državni službenici sa jednom do sedam godina profesionalnog iskustva koji rade na poslovima vezanim za pristupanje Evropskoj uniji i direktno su uključeni u procese pripreme i provođenja programa i aktivnosti finansiranih sredstvima iz Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA).

Program finansira Evropska unija, a realizuje British Council u BiH. Drugi ciklus programa nudi profesionalno usavršavanje za 25 učesnika. Učesnici prvog ciklusa istakli su da im je znanje koje su dobili prilikom edukacije itekako pomoglo za sticanje novih vještina i pogleda na sam razvoj sistema javne uprave.

"Znanja koja smo stekli na edukaciji su itekako primjenjiva u praksi. Tu prije svega mislim na transparentnost u zapošljavanju, digitalizaciju javne uprave te poboljšanje servisa građanima. To su modeli koji su potrebni BiH, a koji se lako mogu primijeniti u praksi", naveo je Miralem Smajić, pomoćnik ministra zdravstva Tuzlanskog kantona i polaznik prvog ciklusa Programa.

Šef Sekcije operacija za pravosuđe, unutrašnje poslove i reformu javne uprave Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Nicolas Bizel istakao je da Program EU za mlade državne službenike u Bosni i Hercegovini predstavlja nastavak EU reformskih inicijativa koje se odnose na proces jačanja kapaciteta mladih državnih službenika.

"Samo kroz edukaciju onih koji će direktno raditi na procesu EU integracija će Bosna i Hercegovina biti spremna za izazove koji je očekuju. Pozivam mlade državne službenike da se prijave jer njihov profesionalizam i entuzijazam su fundamentalni za uspostavljanje javne službe koja je u skladu sa EU standardima", istakao je Bizel.

Direktorica projekta ispred British Councila u BiH, Amila Lagumdžija, navela je da je ovaj projekat podrška Bosni i Hercegovini, ali i cijeloj regiji Balkana na putu ka prosperitetnijem društvu.

"Svjesni smo izazova sa kojima se Bosna i Hercegovina suočava kada je u pitanju odlazak mladih i talentovanih stručnjaka, a programima poput ovog želimo stvoriti prostor za usavršavanje i uvezivanje onih koji će biti nosioci pozitivnih promjena u društvu", ukazala je Lagumdžija te posebno naglasila bitnost jačanja institucija javne uprave.


IZVOR: Vebsajt Klix, 04.09.2021.