Zastava Srbije

KONSOLIDOVANI GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ ZA KORISNIKE BUDŽETA RS: Ministarstvo finansija RS negira odgovornost za poslovanje budžetskih korisnika

08.09.2020.


Ministarstvo finansija RS je dobilo pozitivne revizorske ocjene i za zakonsku usklađenost izvršenja budžeta, s obzirom na to da je Glavna služba za reviziju utvrdila da su aktivnosti, finansijske transakcije i informacije prikazani u konsolidovanom godišnjem finansijskom izvještaju u skladu sa propisima kojima su regulisane, kažu u Ministarstvu nakon što su revizori o konsolidovanom izvještaju za budžet objavili mišljenje s rezervom.

Što se tiče brojnih primjedaba revizora na račun više budžetskih korisnika obuhvaćenih izvještajem, u Ministarstvu ističu da su svi korisnici potpuno samostalni u svim segmentima vođenja finansijskog poslovanja u okviru odobrenog budžeta.

"Ministarstvo finansija ne može da snosi odgovornost za sve stavke na koje se ukazuje u izvještaju ili da utiče na pojedine elemente konsolidovanog finansijskog izvještaja, a koji su bili predmet razmatranja Glavne službe za reviziju", naglasili su u Ministarstvu.

Podsjetili su da Ministarstvo konsoliduje jedinstven godišnji izvještaj o izvršenju budžeta RS preuzimajući podatke iz pojedinačnih finansijskih izvještaja koje su prethodno samostalno sačinili svi budžetski korisnici.

Što se tiče preporuka, oni naglašavaju da su u ovoj godini realizovali preporuke Službe za reviziju iz izvještaja za 2018. godinu koja se odnosi na knjiženje rashoda kamata na hartije od vrijednosti, za koje ističu da nisu bile precizno definisane u Pravilniku o računovodstvu, računovodstvenim politikama i računovodstvenim procjenama za budžetske korisnike ("Sl. glasnik RS", br. 115/2017 i 118/2018).

"Ministarstvo finansija je prethodnih godina ukazivalo i odgovaralo na primjedbe revizije koje se odnose na način odobravanja projekata iz javnih investicija, kao i pravdanje utroška sredstava po odobrenim projektima", naglasili su.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, Dejan Šajinović

Naslov: Redakcija