Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: 15. septembra 2020. godine 12. sjednica - Razmatranje prijedloga zakona

08.09.2020.


Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović sazvao je 12. sjednicu Predstavničkog doma za utorak, 15. septembar 2020. godine, sa početkom u 11 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

U skladu s članom 167. Poslovnika, na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu, poslanicima će biti omogućeno postavljanje poslaničkih pitanja u usmenoj formi.

 1. Usvajanje zapisnika 11. sjednice i 10. hitne sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Komentari na dobivene odgovore na poslanička pitanja;
 3. Zahtjev poslanika Nermina Nikšića za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu s članom 133. Poslovnika, broj: 01-02-1-1383/20 od 6. 7. 2020;
 4. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o prekršajima, predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-679/20 od 9. 6. 2020. (drugo čitanje);
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o sudskim taksama u postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine, predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-1344/20 od 2. 7. 2020. (prvo čitanje);
 6. Prijedlog zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, predlagač: poslanici Kluba DF-a, broj: 01-02-1-1381/20 od 22. 7. 2020. (prvo čitanje);
 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini, predlagač: poslanice Borjana Krišto, Darijana Filipović, Alma Čolo, Nada Mladina i Edita Đapo, broj: 01-02-1-1408/20 od 9. 7. 2020. (prvo čitanje);
 8. Izvještaj Zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH o postizanju identičnog teksta Zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bоsne i Hercegovine (predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-2015/17 od 9. 8. 2017. i 27. 9. 2017);
 9. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopunama Zakona o plaćama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama Bоsne i Hercegovine (predlagač: Vijeće ministara BiH), broj: 01,02-02-1-596/20 od 24. 7. 2020. (zakon u drugom čitanju);
 10. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama vlasti BiH (predlagači: poslanici Saša Magazinović, Damir Arnaut i Jasmin Emrić), broj: 01-02-1-2573/17 od 24. 7. 2020. (zakon u prvom čitanju);
 11. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o poslaničkoj inicijativi: Mirjane Marinković-Lepić, Damira Arnauta, Predraga Kojovića i Aide Baručije, koja glasi: "Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, podnosimo poslaničku inicijativu kojom se sugerira nadležnim državnim i entitetskim institucijama, odnosno institucijama Brčko Distrikta BiH (vladama i zakonodavnim organima) da pripreme i usvoje izmjene i dopune zakona o parničnom postupku, na način da se u njih inkorporiraju odredbe o oslobađanju od plaćanja troškova postupka koji obuhvata i iznos koji bi se stranci priznao na ime nagrade advokatu u slučaju kada stranke zastupa javno pravobranilaštvo, a u skladu sa sudskom praksom Evropskog suda za ljudska prava.", broj: 01-50-1-1222/20 od 24. 7. 2020;
 12. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o poslaničkoj inicijativiposlanika Kluba SDA koja glasi: "Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, podnosimo poslaničku inicijativu kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, u skladu s članom 35. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), obavezuje Vijeće ministara BiH da u roku od 90 dana pripremi Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskoj policiji Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 3/03, 21/03 i 8/13), i to na način da se Sudska policija Bosne i Hercegovine osniva kao osnovna organizaciona jedinica u sastavu Suda Bosne i Hercegovine.", broj: 01-50-1-1229/20 od 24. 7. 2020;
 13. Izvještaj o radu Vijeća ministara BiH za 2019. godinu, broj: 01,02-50-18-1494/20 od 22. 7. 2020;
 14. Razmatranje materijala Upravnog odbora BHRT-a:
  a) Izvještaj o finansijskom poslovanju BHRT-a za 2019. godinu, broj: 01,02-50-18-1503/20 od 23. 7. 2020. i
  b) Programski planovi i Finansijski plan BHRT-a za 2020. godinu, broj: 01,02-50-18-1031/20 od 29. 5. 2020;
 15. Specijalni izvještaj o zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih u institucijama, upravnim organizacijama i regulatornim tijelima Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine, Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i kantonima Federacije Bosne i Hercegovine, sa izuzetkom policijsko-sigurnosnih struktura, podnosilac: Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH, broj: 01,02-50-18-1555/20 od 27. 7. 2020;
 16. Izvještaj o zaštiti ličnih podataka u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu, podnosilac: Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH, broj: 01,02-04-1-1562/20 od 28. 7. 2020;
 17. Izvještaj o provođenju zakona iz nadležnosti Centralne izborne komisije BiH u 2019. godini, broj: 01,02-50-18-1633/20 od 10. 8. 2020;
 18. Izvještaj o realizaciji Revidirane strategije Bosne i Hercegovine za provođenje Aneksa VII. Dejtonskog mirovnog sporazuma za 2018. godinu, podnosilac: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, broj: 01,02,03-37-1656/20 od 17. 8. 2020;
 19. Informacija o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće budžetske rezerve za period januar - decembar 2019, podnosilac: Ministarstvo finansija i trezora BiH, broj: 01,02-16-1-1678/20 od 24. 8. 2020;
 20. Prijedlog odluke o osnivanju Ad hoc komisije Parlamentarne skupštine BiH za provođenje postupka imenovanja Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije BiH, predlagač: Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, broj: 01,02-34-1-1583/20 od 30. 7. 2020;
 21. Prijedlog odluke o imenovanju članova Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije iz Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, predlagač: Kolegij Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01-50-16-1735/20 od 2. 9. 2020;
 22. Izbor tri člana Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguravanje kvaliteta, po jednog iz bošnjačkog, hrvatskog i srpskog naroda, Izvještaj Zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure za izbor tri člana Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguravanje kvaliteta, po jednog iz bošnjačkog, hrvatskog i srpskog naroda, broj: 01,02-50-16-1092-5,1/20 od 31. 8. 2020;
 23. Razmatranje poslaničke inicijative Edite Đapo, koja glasi: "U skladu s članom 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH, br. 79/14, 81/15, 91/15 i 78/19), podnosim poslaničku inicijativu da Vijeće ministara BiH, odnosno Ministarstvo pravde BiH pripremi novi tekst Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima", broj: 01-50-1-1380/20 od 6. 7. 2020;
 24. Razmatranje poslaničke inicijative Edite Đapo, koja glasi:"U skladu s članom 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 79/14, 81/15, 91/15 i 78/19), podnosim poslaničku inicijativu – predlažem Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH da formira Parlamentarnu grupu za odgovor na HIV i AIDS, tuberkulozu, hepatitis i druge koinfekcije",broj: 01-50-1-1462/20 od 17. 7. 2020;
 25. Razmatranje poslaničke inicijative Aide Baručije, koja glasi: "Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 79/14, 81/15, 97/15, 78/19 i 26/20),upućujem poslaničku inicijativu koja glasi: Vijeće ministara BiH poziva nadležne vlasti i institucije u Republici Sloveniji da hitno razmotre mogućnost i ukinu odredbu o obaveznoj samoizolaciji za osobe koje u Republiku Sloveniju dolaze iz Bosne i Hercegovine",broj: 01-50-1-1557/20 od 27. 7. 2020;
 26. Razmatranje poslaničke inicijative Alme Čolo, koja glasi: "Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 79/14, 81/15, 97/15, 78/19 i 26/20),podnosim poslaničku inicijativu kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH, odnosno nadležno Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH da u roku od 30 dana od dana usvajanja ove inicijative provede Odluku 854/2017 UN-ovog Komiteta za borbu protiv mučenja (UNCAT) iz augusta 2019. godine, što je jedan od prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji", broj: 01-50-1-1567/20 od 28. 7. 2020;
 27. Razmatranje poslaničke inicijative Aide Baručije, Mirjane Marinković-Lepić, Damira Arnauta i Predraga Kojovića koja glasi: "Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 79/14, 81/15, 97/15, 78/19 i 26/20),upućujemo poslaničku inicijativu kojom se Vijeće ministara BiH i nadležne službe obavezuju da, prilikom direktnih prijenosa ili emitiranja snimaka sjednica tijela i institucija BiH, putem audiovizuelnih medija osiguraju prevođenje na znakovni jezik", broj: 01-50-1-1589/20 od 30. 7. 2020;
 28. Razmatranje poslaničke inicijativeSaše Magazinovića koja glasi: "Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 79/14, 81/15, 97/15, 78/19 i 26/20),podnosim poslaničku inicijativu kojom se zadužuje Kolegij Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH da, u saradnji s Vijećem ministara BiH, za narednu sjednicu Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH pripremi materijal i prisustvo nadležnih članova Vijeća ministara BiH, kako bi Predstavnički dom dobio relevantnu informaciju, a onda i raspravljao o Mišljenju Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji s posebnim akcentom na realizaciju 14 ključnih prioriteta iz ovog dokumenta", broj: 01-50-1-1704/20 od 25. 8. 2020;
 29. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koje predstavlja Ministarstvo finansija i trezora BiH, i Vlade Švicarske Konfederacije, koju predstavlja Državni sekretarijat za ekonomske poslove (SECO), u vezi s odobravanjem finansijskog doprinosa u formi donacije za Projekat prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda u Gradišci, broj: 01,02-21-1-1711/20 od 26. 8. 2020;
 30. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zajmu (Projekat gradskih saobraćajnica Sarajevo) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, broj: 01,02-21-1-1712/20 od 26. 8. 2020;
 31. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zajmu (Dodatno finansiranje za projekat registracije nekretnina) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, broj: 01,02-21-1-1713/20 od 26. 8. 2020.

IZVOR: Vebsajt Parlamenta BiH, 02.09.2020

Naslov: Redakcija