Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Utvrđen Nacrt zakona o banjama

08.09.2017.


 Vlada Republike Srpske utvrdila je, na 141. sjednici, održanoj na Mrakovici, Nacrt zakona o banjama.

Ovim zakonom definišu se banje, uslovi i postupak proglašenja banjom i uređuju vrste usluga koje se pružaju u banjama.

Zakon o banjama ("Sl. glasnik RS", br. 24/2009) stvorio je normativno‐pravni okvir za unapređivanje turističkih sadržaja u banjama. Potpuno novi zakon praktično sublimira sva ranija rješenja u sferi banjskog turizma na način da pojednostavuje formalni postupak proglašenja određenog geografskog područja za banjom.

Naime, novi zakon je uslovljen činjenicom da se nova rješenja koja on donosi nisu mogla pozicionirati u okviru osnovnog teksta Zakona o banjama iz 2009. godine, te bi, u slučaju pismene redakcije Zakona, takva rješenja zapravo podrazumijevala izmjenu više od polovine odredaba Zakona, a što je i prema Pravilima normativno‐pravne tehnike za izradu propisa formalan uslov za izradu novog teksta Zakona.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o zakonskoj regulativi BiH i Republike Srpske u oblastima sjemena i sadnog materijala i problematici uvoza sorti sjemena.

Vlada Republike Srpske zahtijeva od institucija BiH da pokrenu proceduru izmjena i dopuna Zakona o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednih biljaka Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", br. 3/2005).

Vlada Republike Srpske zahtijeva od institucija BiH da se pri izradi pomenutog zakona definiše da Sortna lista BiH predstavlja objedinjenu listu sorti entiteta.

Vlada Republike Srpske zahtijeva od institucija BiH da izmijeni Odluku o klasifikaciji roba na režime izvoza i uvoza, kako bi se omogućio uvoz sorti sjemena koje su registrovane u Republici Srpskoj.

Vlada Republike Srpske zadužuje Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju da o ovim zaključcima obavijesti Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o potrebi održavanja stručnog ispita za rad u upravi Republike Srpske u Istočnom Sarajevu.

Vlada je zadužila Službu za zajedničke poslove Vlade Republike Srpske da obezbijedi prostor za održavanje stručnog ispita za rad u upravi Republike Srpske u adiministrativnom centru Vlade Republike Srpske u Istočnom Sarajevu.

Kako se navodi u Informaciji, u prethodnom periodu povećao se broj kandidata za polaganje stručnog ispita iz istočnog dijela Republike Srpske, a sve učestaliji su i zahtjevi građana za održavanje ispita na drugoj lokaciji, s obzirom na udaljenost od Banja Luke, te prateće troškove. S tim u vezi, pojavila se potreba za određivanjem dodatne lokacije za polaganje stručnog ispita, izvan sjedišta Agencije za državnu upravu.

Vlada Republike Srpske se upoznala sa informacijom Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica o nemogućnosti uspostavljanja Informacionog centra Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u okviru Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, a u sklopu aktivnosti Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju za uspostavljanje Informacionih centara u Bosni i Hercegovini.
Zadužuje se Ministarstvo pravde i Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica da u saradnji sa predstavnicima Grada Banja Luka preduzmu aktivnosti u cilju uspostavljanja Informacionog centra Republičkog Centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica na području Grada Banja Luka.

Vlada Republike Srpske upoznala se sa Informacijom o Izvještaju o radu Savske komisije za period od 01.04.2016. godine do 31.03.2017. godine.

Vlada Republike Srpske traži od Savske komisije da u svom radu aktivno uključuje institucije iz Republike Srpske nadležne za provođenje Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save, kao i da svojim djelovanjem ne izlazi iz okvira ovlaštenja koja su joj data Okvirnim sporazumom.


Izvor: Vebsajt Vlade, 07.09.2017.

Naslov: Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772