Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O INTERNOJ REVIZIJI U JAVNOM SEKTORU U FBIH: Usvajanjem izmjena Zakona ispunjava se obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju BiH ka EU, koja nalaže uspostavljanje i jačanje internih financijskih kontrola u javnom sektoru


  • IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O INTERNOJ REVIZIJI U JAVNOM SEKTORU U FBIH: Usvajanjem izmjena Zakona ispunjava se obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju BiH ka EU, koja nalaže uspostavljanje i jačanje internih financijskih kontrola u javnom sektoru

Vlada Federacije BiH predložila je radi lakšeg poslovanja privrednih subjekata donošenje izmjena i dopuna Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru u FBiH, koje bi osigurale funkcionalnu neovisnu internu reviziju kao jednog od osnovnih elemenata sistema Zajednice u oblasti unutrašnje financijske kontrole u javnom sektoru (PIFC).

- Cilj PIFC-a je da osigura usklađenost zakonodavstva, transparentno, ekonomično, efikasno i efektivno upravljanje javnim sredstvima (državnim fondovima i fondovima Europske unije), te da se osigura kontrola njihovog korištenja i mjere rezultati koji se ostvaruju - rekla federalna ministrica finansija Jelka Milićević tokom sjednice Doma naroda.

Ukoliko ih delegatski klubovi prihvate izmijenjeni Zakon stupit će na snagu osmog dana od objavljivanja, a što će doprinijeti ispunjenju jedne od obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju BiH ka EU, koja nalaže uspostavljanje i jačanje internih financijskih kontrola u javnom sektoru.

- Ka ubrzanju procesa pridruživanja Evropskoj uniji reforme u ovoj oblasti se provode u skladu s Međunarodnim standardima profesionalne prakse interne revizije, koje je objavio Međunarodni institut internih revizora, kao i dobrom praksom država članica EU, i na njima zasnovanim Etičkim kodeksom - naglasila je Milićević.

Također, prijedlogom Vlade Federacije BiH da se Zakon proširi na javna preduzeća i privredna društva, jer su i oni dio javnog sektora, izvršava se harmonizacija s drugim važećim propisima u BiH.

Primjenom zakonskih izmjena i dopuna, ističe, funkcija unutarnje revizije u FBiH bila bi uspostavljena kroz jedinicu za unutarnju reviziju ili zajedničku jedinicu za unutarnju reviziju.

Ministrica je obavezna donijeti Pravilnik o kriterijima za uspostavu jedinica za unutarnju reviziju kojim se određuju obveznici uspostave funkcije unutarnje revizije, način uspostave i obavljanja.

Kriteriji, kako je propisano, određuju se na temelju razine organizacijske klasifikacije za proračun i proračunske korisnike FBiH, iznosa usvojenog proračuna, broja zaposlenih, kompleksnosti transakcija i stupnja rizika.

-Jedinica za unutarnju reviziju uspostavljena u organizaciji na razini razdjela vršila bi unutarnju reviziju svih programa, aktivnosti i procesa za sve organizacije koje pripadaju tom razdjelu, izuzev organizacija koje uspostavljaju vlastitu jedinicu za unutarnju reviziju prema kriterijima iz Pravilnika.Zajednička jedinica za unutarnju reviziju predviđa se da bude osnovana u Federalnom i županijskim ministarstvima financija - izjavila je ministrica Milićević.

Navedeni prijedlozi rezultat su analize rađene uz podršku eksperata Projekta jačanja upravljanja javnim financijama u BiH.

Izvor: Vebsajt Vijesti, 07.09.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772