Zastava Srbije

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Ustavni sud RS utvrdio neustavnost člana 48a Pravilnika o načinu osnivanja i održavanja katastra nepokretnosti RS i odbio veći broj inicijativa za pokretanje postupka ocjene ustavnosti


  • OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Ustavni sud RS utvrdio neustavnost člana 48a Pravilnika o načinu osnivanja i održavanja katastra nepokretnosti RS i odbio veći broj inicijativa za pokretanje postupka ocjene ustavnosti

7. septembra 2016. godine, u Banjoj Luci održana 210.sjednica Ustavnog suda Republike Srpske na kojoj je odlučivao, u skladu sa Ustavom i zakonom utvrđenim nadležnostima, o saglasnosti zakona, drugih propisa i opštih akata sa Ustavom Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 21/1992 - prečišćen tekst, 28/1994 - Amandmani XXVI-XLIII, 8/1996 - Amandmani XLIV-LI, 13/1996 - Amandman LII, 15/1996 - ispr., 16/1996 - Amandman LIII, 21/1996 - Amandmani LIV-LXV, 21/2002 - Amandmani LXVI-XCII, 26/2002 - ispr., 30/2002 - ispr., 31/2002 - Amandmani XCIII-XCVIII, 69/2002 - Amandmani XCIX-CIII, 31/2003 - Amandmani CIV i CV, 98/2003 - Amandmani CVI-CXII, 115/2005 - Amandman CXIV, 117/2005 - Amandmani CXV-CXXI i 48/2011 - Amandman CXXII - dalje: Ustav RS), odnosno o saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonima Republike Srpske.

Tako je Ustavni sud u predmetu broj U-50/15 donio odluku kojom je utvrdio da član 48a Pravilnika o načinu osnivanja i održavanja katastra nepokretnosti Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 11/2014, 25/2014, 31/2015, 101/2015 - odluka US i 3/2016 - odluka US) nije u saglasnosti sa Ustavom RS, Zakonom o premjeru i katastru Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 6/2012) i Zakonom o republičkoj upravi ("Sl. glasnik RS", br. 118/2008, 11/2009, 74/2010, 86/2010 - ispr., 24/2012, 121/2012, 15/2016 i 57/2016).

Navedenom odredbom osporenog Pravilnika, naime, propisani su slučajevi u kojima Komisija za izlaganje i utvrđivanje prava na nepokretnostima sprovodi skraćeni postupak u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 13/2002, 87/2007 - ispr. i 50/2010).

Neustavnost i nezakonitost osporenog člana navedenog Pravilnika se očituje u tome što je direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, kao donosilac Pravilnika, izašao van svojih zakonskih i ustavnih okvira, jer je regulisao oblast legislativne materije. Osporenim članom Pravilnika, naime, prema ocjeni Ustavnog suda, ne razrađuju se pojedine odredbe zakona zbog čega, suprotno principu ustavnosti i zakonitosti, isti nema osnov u relevnatnim zakonskim propisima.

Pored navedenog predmeta, Ustavni sud je donio odluke i u predmetima broj U-28/15, U-30/15, U-45/15, U-51/15, U-72/15 i U-80/15, a kojima nije prihvatio inicijative za ocjenu ustavnosti i zakonitosti, jer nije našao da su osporeni akti ili pojedine njihove odredbe u nesaglasnosti sa Ustavom i zakonima Republike Srpske.

Tako Ustavni sud nije utvrdio neustavnost pojedinih odredaba :

  • Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 134/2011, 82/2013, 96/2013 - odluka US i 103/2015),
  • Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stvarnim pravima,
  • Zakona o Fondu solidarnosti za obnovu Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 52/2014),
  • Zakona o posebnom doprinosu za solidarnost ("Sl. glasnik RS", br. 110/2015),
  • Zakona o krivičnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 53/2012)
  • Zakona o uređenju prostora i građenju ("Sl. glasnik RS", br. 40/2013, 2/2015 - odluka US, 106/2015 i 3/2016 - ispr.).

Ustavni sud je, takođe, obustavio vođenje postupka u predmetu broj U-46/15 jer su prestale procesne pretpostavke za njegovo daljnje vođenje.

Na kraju, Ustavni sud je u predmetu broj U-63/15 odbacio prijedlog za ocjenjivanje zakonitosti osporenog akta Vlade Republike Srpske, jer isti nema karakter opšteg već pojedinačnog pravnog akta o čijoj zakonitosti Ustavni sud nije nadležan da odlučuje.

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda Republike Srpske, 07.09.2016.