Zastava Srbije

PREDNACRT ZAKONA O DJELATNOSTI PSIHOLOGA U FBIH: Predviđeno utvrđivanje prava na samostalno obavljanje poslova u struci, zatim pripravnički staž, stručni ispit i izdavanje licence, te prava i obaveze psihologa i korisnika psiholoških usluga, način obavljanja djelatnosti psihologa, potom organiziranje komore psihologa kao i nadzor nad obavljanjem ove djelatnosti, kao djelatnosti od interesa za Federaciju BiH

08.08.2023.


Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike je saopćeno da ponovo stavljaju u proceduru Prednacrt zakona o djelatnosti psihologa u FBiH.

Iz Ministarstva podsjećaju da je prethodni nacrt zakona o djelatnosti psihologa Vlada FBiH utvrdila 2021. godine, a potom ga je prihvatio i Zastupnički dom, ali nije dobio podršku u Domu naroda Parlamenta FBiH. Nakon toga je zakon vraćen, tekst prilagođen i sad se ponovo stavlja u proceduru.

Cilj zakona je da se na sistematičan način uredi psihološka djelatnost u Federaciji BiH što podrazumijeva utvrđivanje prava na samostalno obavljanje poslova u struci, zatim pripravnički staž, stručni ispit i izdavanje licence, te prava i obaveze psihologa i korisnika psiholoških usluga, način obavljanja djelatnosti psihologa, potom organiziranje komore psihologa kao i nadzor nad obavljanjem ove djelatnosti, kao djelatnosti od interesa za Federaciju BiH.

- Bosna i Hercegovina svoju je nezavisnost vratila, odnosno obnovila prije tri decenije, a po završetku agresije kao država morala je urediti zakonski okvir, što je, čemu svjedočimo, proces koji sporo i teško ide. Jedna od neregulisanih oblasti jeste i djelatnost psihologa koja je u društvu, koje je pretrpjelo kolektivnu traumu, zasigurno jedna od važnijih djelatnosti ne samo u oblasti socijalne zaštite, već i u oblasti zdravstva i obrazovanja, posebno mladih generacija koje su izložene različitim rizikofaktorima čija eskalacija dovodi do različitih oblika socijalno neprihvatljivih ponašanja. U tom smislu, osim djelatnosti socijalnih radnika, djelatnost psihologa iznimno nam je bitna i stoga smo ga ponovo vratili u proceduru u formi prednacrta s nadom da ćemo i ovu oblast uspjeti regulisati, te da će ovaj zakon konačno dobiti potrebnu podršku u oba doma Parlamenta - naglasio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.

Ministar je istakao da se već na početku mandata sastao s predstavnicima Društva psihologa koji su saglasni da zakon ide u ponovnu proceduru, s obzirom da zbog nepostojanja zakonskog okvira Društvo nema nikakvu nadležnost i pravne oblasti za regulaciju psihološke djelatnosti.

Također, ministar Delić smatra da je djelatnost psihologa u direktnoj vezi sa kvalitetom života kompletnog društva, a da je u oblasti socijalne politke dijagnostika, odnosno procjena mentalnog zdravlja, u direktnoj vezi sa ostvarivanjem prava iz oblasti penzionisanja, invaliditeta, ocjene radne sposobnosti i zaštite djece što je zbog nepostojanja normativa podložno različitim manipulacijama i zloupotrebama.

- Obzirom da ova djelatnost trenutno u Federaciji BiH nije zakonski regulisana, u praksi se događa da dijagnostiku rade nestručne osobe što može dovesti u opasnost osobe kojima je potreban stručni psihološki, psihijatrijski i psihoterapijski tretman, kao što su potencijalno suicidalne i psihotične osobe, osobe s poteškoćama u razvoju, osobe s profesionalnim oboljenjima i slično. Moguće je da smo mi već zakasnili s jednim ovakvim zakonskim rješenjem, ali nadamo se da nije prekasno - zaključuje ministar Delić, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 03.08.2023.

Naslov: Redakcija