Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

U RS SMANJEN BROJ NEZAPOSLENIH ZA 9,8 ODSTO

08.08.2017.


Na evidenciji nezaposlenih Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske zaključno sa krajem juna bilo je 120.036 lica koja aktivno traže posao što je za 9,8 odsto manje u odnosu na isti period 2016. kada je evidentirano 133.041 nezaposlenih, rekao je direktor Zavoda Miroslav Vujičić.

Vujičić je naveo da posao traži 25.288 nekvalifikovane radne snage, 2.271 polukvalifikovane, a 40.859 kvalifikovane radne snage, zatim 36.152 lica sa srednjom stručnom spremom, 884 VKV radnika, 1.526 lica sa višom školskom spremom, 12.331 lice sa visokom stručnom spremom, 648 mastera, 66 magistara i osam doktora nauka.

Prema njegovim riječima, za prvih šest mjeseci u 2017. godini na evidenciju nezaposlenih prijavljeno je 28.572 od kojih je 9.225 lica bez staža, 218 lica po osnovu stečaja, 1.457 lica koja su prestla da rade kod poslodavca, dok je 3.354 bilo tehnološki višak.

Od ukupnog broja prijavljenih na evidenciji u prvom polugodištu ove godine bilo je 6.891 lica kojima je prestao rad na određeno, 1.647 na osnovu izjava radnika i poslodavca o prekidu radnog odnosa, 5.360 lica koja su sporazumno raskinula radni odnos, a 420 lica po osnovu ostalih razloga.

Vujičić je naglasio da je zaključno sa junom na evidenciju Zavoda prijavljeno 15.476 lica u kategoriji učesnik rata.

U periodu januar-jun 2017. godine zaposleno 19.249 lica što je za 2.307 ili 13,6 odsto više u odnosu na isti period protekle godine.

Vujičić je istakao da je Zavod za zapošljavanje u skladu sa Akcionim planom zapošljavanja za 2017. godinu odobrio sredstva za zapošljavanje 2.076 lica u iznosu od 10.727.030 KM kroz projekte zapošljavanja i samozapošljavanja.

Dodaje, da je za Projekat sufinsiranja samozapošljavanja i zapošljavanja djece poginulih boraca, nezaposlenih demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida "Zajedno do posla" odobreno 4.083.000 KM za ukupno 864 lica, za Projekat podrške samozapošljavanju za 400 lica odobreno je 2.000.000 KM, a 3.078.030 KM za Projekat sticanja radnog iskustva mladih u statusu pripravnika sa VSS za 439 lica.

Vujičić je napomenuo da je za Projekat podrške zapošljavanju lica iznad 50 godina starosti odobren iznos od 1.336.000 KM za 334 lica, a 230.000 KM za Projekat podrške zapošljavanju Roma u 2017. godini za 39 lica.


Izvor: RTRS, 06.08.2017.

Naslov:


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772