Zastava Srbije

ZAKON O UBLAŽAVANjU NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLjEDICA: Propisuje se obavezno zdravstveno osiguranje svim građanima Federacije za vrijeme trajanja stanja nesreće, odnosno istekom tridesetog dana poslije proglašenja prestanka stanja nesreće. Stanje nesreće prestalo važiti 31. maja 2020. godine

08.07.2020.


Brojni građani Federacije BiH koji su očekivali da će uživati povlastice Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica ("Sl. novine FBiH", br. 28/2020) još jedan mjesec ostali su začuđeni kad su kod nadležnih institucija, prvenstveno Zavoda za zdravstveno osiguranje, dobili odbijenicu.

Kapitalni dokument Vlade Federacije BiH za ublažavanje negativnih posljedica pandemije koronavirusa na ekonomiju, u svom posljednjem 16. članu precizira kako "prestaje važiti istekom 60 dana od dana proglašenja prestanka stanja nesreće". Kako je stanje nesreće prestalo važiti 31. maja građani su očekivali da će do kraja jula imati, u slučaju da su zaposlenici subjekata koji zadovoljavaju zakonske kriterije, pokrivene poreze i doprinose.

Ipak, to nije tako. Čim smo ušli u juli brojni građani su primjetili da im zdravstveno osiguranje više nije pokriveno.

Na upit iz Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Sarajevo odgovoreno je da odredbom člana 15. Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica propisano je obavezno zdravstveno osiguranje svim građanima Federacije za vrijeme trajanja stanja nesreće, odnosno istekom tridesetog dana poslije proglašenja prestanka stanja nesreće.

"Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, stanje prirodne nesreće prestalo je zaključno sa 31.05.2020. godine. Shodno pomenutom, Zavod je u periodu važenja Zakona, dakle do 30.06. omogućavao ovjere zdravstvenih legitimacija, neovisno o uplati obaveznih doprinosa za zdravstveno osiguranje. U potpunosti razumijevajući aktuelnu situaciju, te težak položaj radnika, odnosno osiguranika i poslodavaca, te imajući u vidu da je trenutno u toku proces apliciranja i odobravanja sredstava za subvencioniranje dijela doprinosa, Zavod svim poslodavcima koji dostave dokaz o podnesenom zahtjevu za subvencioniranje doprinosa, a koji su u periodu prije proglašenja stanja nesreće uzrokovanog stanjem pandemije virusa COVID – 19 uredno izmirivali obaveze, omogućava ovjeru zdravstvenih legitimacija, neovisno o eventualnim dugovanjima iz perioda februar-juni 2020. godine", ukazali su oni.

Za subvencioniranje poreza i doprinosa Vlada se ogradila i u članu 4. stav 2. u kojem stoji odredba "mjesec nakon prestanka stanja nesreće.

 


IZVOR: Vebsajt Klix, R. D., 03.07.2020.