Zastava Srbije

PRIJEDLOG STRATEGIJE UPRAVLJANJA JAVNIM FINANSIJAMA RS ZA PERIOD 2021 - 2025. GODINE: Strategija obuhvata šest oblasti djelovanja

08.06.2021.


Vlada Republike Srpske usvojila je na 124. sjednici Prijedlog Strategije upravljanja javnim finansijama Republike Srpske za period 2021 - 2025. godina.

Strategija upravljanja javnim finansijama Republike Srpske će služiti kao glavna smjernica za period od 2021. do 2025. godine za jačanje pravnog i institucionalnog okvira i sistema za upravljanje javnim finansijama Republike Srpske u skladu sa zahtjevima EU i međunarodnim standardima.

Tokom izrade Strategije u obzir su uzete sva relevantna dokumenta za BiH, odnosno Republiku Srpsku u oblasti evropskih integracija, počev od Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SPP), kao i obaveze svih nivoa vlasti u BiH koje proizilaze iz Reformske agende i Zajedničke socioekonomske reforme za period 2019-2022. godina kao i preporuke Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske.

Sastavni dio strategije je i Akcioni plan za njeno sprovođenje, pregled dinamike realizacije planiranih aktivnosti i logički okvir.

Strategija upravljanja javnim finansijama Republike Srpske obuhvata šest oblasti djelovanja, odnosno stubova: Fiskalni okvir, Javni prihodi, Planiranje i budžetiranje, Izvršenje budžeta, Unutrašnja kontrola i Eksterna revizija.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 04.06.2021.

Naslov: Redakcija