Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O POSREDOVANJU U PROMETU NEKRETNINA: Među ponuđenim rješenjima je i uvođenje registra posrednika, kojeg na svojoj internetskoj stranici objavljuje Federalno ministarstvo trgovine kao javni dokument u čije podatke svako može besplatno imati uvid

08.06.2021.


Vlada Federacije BiH je utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o posredovanju u prometu nekretnina.

Ovaj zakon uređuju uslove za obavljanje djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina, prava i obaveze posrednika, agenata posredovanja i nalogodavaca u prometu nekretnina, opće uslove poslovanja, sklapanje ugovora o posredovanju u prometu nekretnina, posredničku naknada, stručni ispit za obavljanje poslova agenta posredovanja u prometu nekretnina te nadzor nad primjenom Zakona. Na pitanja koja nisu posebno uređena ovim zakonom primjenjuju se odredbe zakona kojim se ureduju obligacioni odnosi.

U obrazloženju je navedeno da je uređenje ove oblasti nužno, s obzirom na to da je uspostavom tržišnih odnosa oživjelo tržište nekretnina, što je uticalo na pojavu velikog broja posrednika u prometu. Nepostojanje pravne regulative pogoduje pojavi sve većeg broja osoba koje posluju ne pridržavajući se pravila struke i koji nelegalnim radnjama nanose direktnu štetu klijentima i cijeloj struci.

Upravo stoga, obrazloženo je, da se javila potreba zakonskog uređenja ove oblasti kako bi građanima - potrošačima bila pružena bolja, profesionalnija i kvalitetnija usluga, po uzoru na poslovanje agencija zemalja sa uređenim tržištem, te ujedno uvedeno i više reda u ovu djelatnost.

Među ponuđenim zakonskim rješenjima je i uvođenje registra posrednika, kojeg na svojoj internetskoj stranici objavljuje Federalno ministarstvo trgovine kao javni dokument u čije podatke svako može besplatno imati uvid.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 03.06.2021.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija