Zastava Srbije

UREDBA O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENjA TURISTIČKIH VAUČERA U UGOSTITELjSKIM OBJEKTIMA: Raspisan javni poziv za ugostitelje i turističke agencije za učešće u projektu dodjele turističkih vaučera u RS. Rok za prijavu traje do 1. novembra 2020. godine

08.06.2020.


Ministarstvo trgovine i turizma objavilo je Javni poziv ugostiteljima i turističkim agencijama za dostavu prijave radi učešća u realizaciji šeme dodjele turističkih vaučera u ugostiteljskim objektima na teritoriji Republike Srpske. Javni poziv je objavljen u dnevnom listu "Glas Srpske" i na internet stranici Ministarstva.

Pravo učešća na Javnom pozivu ima ugostitelj koji pruža usluge u ugostiteljskim objektima za smještaj, u skladu sa propisima kojim se uređuje oblast ugostiteljstva, koji je uredno izmirio poreske obaveze zaključno sa danom 29.02.2020. godine i ima najmanje četiri zaposlena radnika, te turistička agencija koja je nosilac Licence Ministarstva i koja je uredno izmirila poreske obaveze. Ugostitelji i turističke agencije koje ispune uslove za učešće u projektu dodjele turističkih vaučera biće upisani u Evidenciju koja će biti dostupna na internet stranici Ministarstva.

Sve dodatne informacije u vezi sa Javnim pozivom, kao i obrasci prijave, dostupni su na internet stranici Ministarstva, u rubrici Turistički vaučeri.

Rok za podnošenje prijave traje do 01.11.2020. godine.

Javni poziv je raspisan na osnovu Uredbe o uslovima i načinu korišćenja turističkih vaučera u ugostiteljskim objektima ("Sl. glasnik RS", br. 51/2020), kojom je predviđeno subvencionisanje korišćenja usluge smještaja u ugostiteljskim objektima na teritoriji Republike Srpske. Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu s ciljem podsticanja razvoja domaćeg turizma i podrške privrednim subjektima u oblasti turizma i ugostiteljstva koji su pretrpjeli znatne štete usljed pandemije virusa korona u Republici Srpskoj.

Preuzmite:


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo trgovine i turizma RS, 4.06.2020.

Naslov: Redakcija