Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI REPUBLIKE SRPSKE: Detaljnije se uređuje poslovanje pravnih lica i preduzetnika koji pružaju računovodstvene usluge trećim licima i navedeno obavljaju kao profesionalnu djelatnost. Predviđena je obaveza da navedena lica podnose zahtjev za upis u odgovarajuće registre koje vodi Ministarstvo finansija

08.06.2020.


Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske.

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi daljeg razvijanja oblasti računovodstva i revizije, te inoviranja i preciznijeg propisivanja pojedinih odredaba Zakona, s ciljem njegove lakše i potpunije primjene u praksi.

U predloženim izmjenama i dopunama, između ostalog, detaljnije se uređuje poslovanje pravnih lica i preduzetnika koji pružaju računovodstvene usluge trećim licima i navedeno obavljaju kao profesionalnu djelatnost. Predviđena je obaveza da navedena lica podnose zahtjev za upis u odgovarajuće registre koje vodi Ministarstvo finansija.

Takođe, propisuje se mogućnost da mikro pravna lica umjesto punog seta finansijskih izvještaja sačinjavaju samo Bilans stanja i Bilans uspjeha.

Detaljnije se uređuje sistem nadzora kojeg vrši Ministarstvo finansija nad radom društava za reviziju i ovlašćenih revizora a proširuju se i nadležnosti Savjeta za računovodstvo i reviziju u segmentu javnog nadzora.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 4.06.2020.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija