Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU REPUBLIKE SRPSKE: Precizirane su metode za utvrđivanje poreske osnovice procjenom, te propisana nova prijava za evidenciju ukupne imovine u svrhu utvrđivanja poreske osnovice metodom upoređivanja i metodom unakrsne procjene. Takođe, produžen je apsolutni rok za utvrđivanje zastarjelosti prava na naplatu poreskih obaveza, propisana pravila informativne kontrole, kao i preciziranje rokova za podnošenje izmijenjene prijave

08.06.2020.


Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o poreskom postupku Republike Srpske.

Ovim zakonom uređuju se organizacija i nadležnost Poreske uprave Republike Srpske, prava i obaveze poreskih obveznika, poreski postupak, plaćanje poreskih obaveza, redovna i prinudna naplata poreskih obaveza, kao i drugi načini prestanka poreskih obaveza, poreska kontrola, posebna kontrola, postupak po pravnom lijeku i nadzor u oblasti poreza u Republici Srpskoj.

Novom verzijom pomenutog zakona se pojednostavljuju određene procedure, kako za poreskog obveznika, tako i za Poresku upravu Republike Srpske u čijoj je nadležnosti primjena ovog zakona. Precizirane su metode za utvrđivanje poreske osnovice procjenom, te propisana nova prijava za evidenciju ukupne imovine u svrhu utvrđivanja poreske osnovice metodom upoređivanja i metodom unakrsne procjene. Takođe, produžen je apsolutni rok za utvrđivanje zastarjelosti prava na naplatu poreskih obaveza, propisana pravila informativne kontrole, kao i preciziranje rokova za podnošenje izmijenjene prijave.

Ujedno, predloženim zakonom postupljeno je po odlukama Ustavnog suda Republike Srpske u vezi sa odredbama o uskraćivanju JIB-a i odredbama o povezanim licima.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 4.06.2020.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija