Zastava Srbije

STRUČNA RASPRAVA O PREDNACRTU ZAKONA O HEMIKALIJAMA

08.06.2017.


Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite održalo je 6. juna stručnu raspravu povodom donošenja novog Zakona o hemikalijama čije donošenje je planirano u 2017. godini.

Zakon o hemikalijama ("Sl. glasnik RS", br. 25/2009) je u Republici Srpskoj u primjeni od 2009. godine. Donošenjem ovog zakona, te niza podzakonskih akata, Republika Srpska je obezbijedila maksimalan stepen usklađenosti sa relevantnim propisima Evropske unije u oblasti hemikalija, u obimu koji je primjenjiv na zemlju koja nije članica Evropske unije. S obzirom na to da je ovaj zakon donesen kada su i u Evropskoj uniji ključni propisi iz ove oblasti bili na početku primjene, te su od stupanja na snagu više puta mijenjani i dopunjavani, ukazala se potreba za donošenjem novog Zakona o hemikalijama.

Takođe, imajući u vidu sedam godina iskustva u primjeni zakona u praksi, zaključeno je da je neka pitanja koja su nacionalnog karaktera (nisu zasnovana na propisima EU) potrebno drugačije regulisati kako bi se olakšala njegova primjena, kako za lica na koja se odnose obaveze iz zakona, tako i za organe nadležne za njegovo sprovođenje.

Dodatni problem u implementaciji zakona predstavljalo je i neusklađeno zakonodavstvo u Federaciji BiH, što je dovelo do problema u funkcionisanju zajedničkog tržišta. Ovaj problem biće prevaziđen donošenjem istog zakona u Federaciji BiH čije je donošenje u toku.

U skladu sa navedenim, formirana je radna grupa koja je pripremila Prednacrt zakona o hemikalijama. U svrhu uključivanja što više zainteresovanih strana u ranoj fazi izrade zakona, odlučeno je da se održi ova stručna rasprava.

Stručnoj raspravi su prisustvovali predstavnici Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstva industrije, energetike i rudarstva, Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju, Ministarstva trgovine i turizma, Ministarstva unutrašnjih poslova, Republičke uprava za inspekcijske poslove, Privredne komore Republike Srpske, te predstavnik Udruženje građana "Don" koje se intenzivno bavi pitanjima zaštite potrošača.

Predstavnici ministarstava koja su nadležna za pitanja od uticaja na pravilno upravljanje hemikalijama su pozdravili novi Zakon o hemikalijama u čijoj izradi je poštovan pristup prema kojem se izbjegava ponavljanje postupaka koji su regulisani drugim propisima, nego se vrši upućivanje na te propise. Takođe, istaknut je značaj usklađivanja propisa sa Federacijom BiH jer neusklađeno zakonodavstvo stvara probleme u svim oblastima. Prepoznat je i značaj pojednostavljivanja administrativnih procedura i olakšavanje poslovanja privrednim subjektima. Predstavnik privredne komore je istakao zadovljstvo privrednika novim zakonskim rješenjima, što je i zaključeno na stručnoj raspravi koja je sa članovima Privredne komore održana 5. juna. Iz Udruženje građana "Don" su istakli značaj primjene propisa o hemikalijama u zaštiti potrošača, te važnost budućih aktivnosti na promociji odredbi ovog zakona u opštoj populaciji, a u svrhu boljeg informisanja potrošača.

Zaključeno je da je upravljanje hemikalijama složeno pitanje koje zahtjeva multisektorski pristup, uključivanje svih zainteresovanih strana, kao što je slučaj sa ovom stručnom raspravom, te je ovaj način rada potrebno nastaviti i u narednom periodu, posebno prilikom donošenja podzakonskih akata.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, 07.06.2017.

Naslov: Redakcija