Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VELIKO VIJEĆE USTAVNOG SUDA BIH ODLUČIVALO O APELACIJAMA


Ustavni sud Bosne i Hercegovine 7. juna 2016. godine je na sjednici Velikog vijeća odbacio apelacije koje su podnesene neblagovremeno ili nakon proteka roka za podnošenje apelacije, preuranjeno, odnosno u slučajevima u kojima je utvrdio da apelanti u prethodnom postupku nisu iskoristili sve raspoložive pravne lijekove.

Odlučujući o apelacijama, Ustavni sud je donio jedan broj odluka kojima je ustanovljena povreda prava apelanata na pravično suđenje, te odbio kao neosnovan jedan broj apelacija u slučajevima u kojima je zaključio da takve povrede nije bilo.

U predmetima u kojima je Sud utvrdio postojanje povreda prava apelanata na pravično suđenje zbog toga što sudovi nisu donijeli odluke u razumnom roku, nadležnim sudovima je naloženo da hitno okončaju postupak, te da o tome obavijeste Sud u roku tri mjeseca.

Apelacije koje su očigledno prima facie bile neosnovane, Sud je odbacio. Činjenice koje su apelanti podnijeli Sudu u tim slučajevima ni na koji način nisu mogle opravdati tvrdnju apelanata da postoji kršenje njihovih prava zaštićenih Ustavom ili da stranke u postupku snose posljedice kršenja prava zaštićenih Ustavom.

Sve odluke usvojene na sjednici bit će dostavljene apelantima u roku mjesec dana i objavljene na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, saopšteno je iz Suda BiH.


Izvor: Vebsajt Vijesti, 07.06.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772