Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJI I UNUTRAŠNJIM POSLOVIMA RS: Stvaranje zakonskog okvira za obavljanje srednjoškolskog obrazovanja i vaspitanja u okviru Srednje škole unutrašnjih poslova

08.05.2023.


Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima.

Razlog za donošenje ovog zakona je sadržan u potrebi da se stvori zakonski okvir i urede pitanja neophodna za obavljanje srednjoškolskog obrazovanja i vaspitanja u okviru Srednje škole unutrašnjih poslova, pri Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Osnivanje Srednje škole unutrašnjih poslova omogućava da Ministarstvo kroz dvogodišnje srednjoškolsko obrazovanje obrazuje kadar za rad u Ministarstvu i na taj način, kroz usko specijalizovano policijsko obrazovanje, doprinese kvalitetnijem obavljanju poslova policijskog službenika. Osnivanje Srednje škole unutrašnjih poslova i organizovanje internatskog policijskog obrazovanja, kroz dvogodišnje školovanje, doprinijeće kvalitetu policijskog obrazovanja, kako kroz kvalitet stečenog znanja i vještina, tako i kroz usvajanje odgovarajućeg vrijednosnog sistema. Prije svega učenicima će biti omogućeno da pored usvajanja znanja i vještina kroz teorijski dio nastave, znanja i vještine usvajaju i unapređuju kroz praktičnu nastavu koju obezbjeđuje Ministarstvo. Takođe, institucionalizacija policijskog školstva, dugoročno će doprinijeti profesionalizaciji policije. Ovo posebno iz razloga što su policijski poslovi specifični, podrazumijevaju primjenu policijskih ovlaštenja, pa će obrazovanje u dvogodišnjem trajanju doprinijeti i unaprijediti ostvarivanje i zaštitu Ustavom garantovanih građanskih prava i sloboda, a i efikasnije ostvarivanje prava pred organom unutrašnjih poslova. Pored toga, doprinijeće se cjelokupnom obrazovnom sistemu Republike Srpske uvođenjem novog stručnog zanimanja policajac – tehničar za policijske poslove.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 04.05.2023.

Naslov: Redakcija