Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU FBIH: Sindikati smatraju da nema uslova za izmjenu Zakona, te da Vlada FBiH treba odustati

08.05.2020.


Nakon što je Vlada Federacije BiH, odnosno, Ministarstvo rada i socijalne politike Savezu samostalnih sindikata BiH dostavilo Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu Federacije BiH, sindikat na čelu s Mevludinom Bektićem je vrlo ozbiljno i studiozno pristupio analizi teksta ovog zakona.

Veliki broj granskih sindikata dostavio je određene prijedloge, primjedbe i sugestije kako bi se, s aspekta sindikata, sadržaj ponuđenih zakonskih rješenja unaprijedio u interesu radnika u Federaciji BiH.

Također, Savez samostalnih sindikata BiH je putem delegacije u Ekonomsko-socijalnom vijeću iznio određene primjedbe i prijedloge na ponuđeni nacrt i zastupao određene stavove s ciljem vođenja kvalitetnog socijalnog dijaloga s preostala dva socijalna partnera.

"Međutim, imajući u vidu istupe pojedinih predsjednika granskih sindikata i njihove stavove koji nisu omogućili postizanje neophodnog unutrašnjeg sindikalnog konsenzusa, ali i vrlo neodgovorne i nekorektne javne nastupe pojedinih predstavnika Vlade FBiH i Udruženja poslodavaca, pored niza preduzetih vrlo intenzivnih radnih sastanaka u Savezu samostalnih sindikata na inicijativu predsjednika Bektića, na kraju moramo konstatovati da se nisu stekli uslovi za nastavak aktivnosti na donošenju izmjena i dopuna Zakona o radu po hitnom postupku, te je naš stav da Vlada FBiH treba odustati od takvog prijedloga", napominje predsjednik Saveza SSBIH Mevludin Bektić.

Također, treba imati u vidu i aktuelno epidemiološko stanje u Federaciji BiH, koje srećom iz dana u dan ide u povoljnijem smjeru, pa bi i eventualno usvajanje izmjena zakona u ovom trenutku bilo nesvrsishodno obzirom da bi njegove norme važile isključivo u vrijeme proglašenog stanja nesreće i drugih vanrednih okolnosti.

"S tim u vezi, obavještavamo javnost i članstvo da ćemo i tokom narednog perioda djelovati u interesu i na zaštiti prava radnika koristeći sve raspoložive oblike sindikalnog rada, sa posebnim akcentom na neophodni socijalni dijalog među socijalnim partnerima uz unapređenje istog i puno međusobno uvažavanje i razumjevanje", naveo je Bektić.


IZVOR: Vebsajt Klix, 06.05.2020.

Naslov: Redakcija