Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

UVODI SE NOVI VID KONTROLE POREZNIH OBVEZNIKA

08.05.2018.


 

U pitanju je kontinuirano praćenje poreznih obveznika tokom cijele godine, bez standardnih kontrola u kojima porezni inspektori odlaze u kontrole i u kompanijama provode 15-30 dana, ovisno o dužini kontrolisanog perioda.

Pilot projekt "Horizontalnog monitoringa" UIO je započela prije više od tri godine u Regionalnom centru u Banjoj Luci sa 15 velikih poreznih obveznika, saopćeno je iz UIOBiH.

U tom periodu inspektori UIO su sa poreskim obveznicima uspostavili saradnju kroz elektronsku korespodenciju, na način da je potpisan Protokol o elektronskom obavještavanju UIO.

- Porezni obveznici su vršili razvoj poslovnih i računovodstvenih procesa po preporukama i uputstvima iz UIO, a ujedno je uspostavljen sistem interne revizije u svakoj kompaniji za poštivanje propisa iz oblasti indirektnog oporezivanja, kako bi se rizik od eventualnih grešaka sveo na minimum - rekao je Dejan Radić, šef Grupe za kontrolu velikih poreznih obveznika UIO u Regionalnom centru Banja Luka, predstvaljajući "Nove usluge poreskim obveznicima UIO" na Jahorina ekonomskom forumu 2018.

Uvođenje "horizontalnog monitoringa" kao posebnog vida kontrole poreznih obveznika podržala je i Ambasada Velike Britanije u BiH, finansirajući dolazak poreznih ekperata iz Holandije u UIO, gdje se trenutno priprema podzakonska legislativa, nakon čijeg bi usvajanja UIO trebala potpisati posebne sporazume sa kompanijama koje će ući u sistem "Horizontalnog monitoringa".

Implementator posebnog projekta Ambasade Velike Britanije u BiH je kompanija PWC, čija je predstavnica Mubera Brković na Jahorini posebno naglasila da se radi o potpuno novom iskoraku na našim prostorima kad su u pitanju kontrole poreznih obveznika, te predložila da se i entitetske porezne uprave aktivno uključe u ovaj novi način praćenja poreznih obveznika.

U okviru panela "Nove usluge poreskim obveznicima UIO" na Jahorini je prezentovan i set ostalih novih elektronskih usluga koje su na raspolaganju poreznim obveznicima, a koje je UIO ponudila puštajući u funkciju početkom 2018. godine novi E-portal.

Pomoćnica direktora u IT sektoru u UIO Svjetlana Perković pozvala je sve porezne obveznike da se što prije registruju za elektronsku komunikaciju sa UIO i to na način da ispune izjavu na E-portalu i pošalju je Upravi.

- Posebno želim naglasiti da će od početka 2019. godine podnošenje prijava za PDV i akcizu biti obavezno elektronski za sve porezne obveznike. Zato je bolje da porezni obveznici što prije uđu u elektronsku komunikaciju sa UIO - navela je Perković.


IZVOR: Vebsajt Faktor, 05.05.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772