Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BIH: Usvojen veći broj prijedloga zakona

08.04.2022.


Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH je u nastavku 31. redovne sjednice usvojio Prijedlog zakona o finansijskoj konsolidaciji i restrukturiranju javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH.

"Radi se o reformskom zakonu. Usvajanjem ovog zakona Vlada FBiH prvi put na sistematski način daje podršku za očuvanje i unapređenje zdravstvenog sektora i zapravo promovira i uspostavlja sistem u kojem cjelokupno društveno-političko uređenje preuzima odgovornost za zdravstvo", izjavila je pomoćnica federalnog ministra zdravstva Marina Bera.

Zakon treba poboljšati financijsku stabilnost zdravstva, a to je preduvjet za kvalitetnije i dostupnije zdravstvene usluge stanovništvu u Federaciji BiH.

"Implementacija ovog zakona, doprinijet će financijskoj stabilizaciji zdravstvenog sistema u Federaciji BiH, posebno kliničkih centara čiji je jedan od osnivača Parlament Federacije BiH, ali i kantonalnih i općih bolnica, naročito nakon dvogodišnjeg perioda otežanog rada zdravstvenog sektora u uslovima pandemije odnosno epidemije covid-19, koje su i dalje na snazi", konstatovala je Bera.

Prijedlog zakona o finansijskoj konsolidaciji i restrukturiranju javnih zdravstvenih ustanova u FBiH podrazumijeva izdvajanje 225 miliona KM iz federalnog budžeta u naredne tri godine (od stupanja na snagu zakona) univerzitetsko-kliničkim te kantonalnim i općim bolnicama.

"Zakon stvara pretpostavke i za restruktuiranje zdravstvenih ustanova u smislu uvođenja novih zdravstvenih tehnologija, kao i za reformu finansiranja zdravstvenog sistema. Efekti ovog zakona neće biti dostatni ako zdravstvene ustanove, na koje se odnosi Zakon, ne poduzmu aktivnosti na otklanjanju uzroka koji su doveli do gubitaka u poslovanju bolnica, zajedno s osnivačima zdravstvenih ustanova, što uključuje i jačanje sistema unutarnjih finansijskih kontrola, odnosno unutarnje revizije", poručila je Bera nakon okončanja 31. redovne sjednice Predstavničkog doma Parlamenta FBiH.

Da bi navedeno zakonsko rješenje moglo stupiti na snagu potrebno je da ga usvoji i Dom naroda Parlamenta FBiH.

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH (PFBiH) usvojio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, kojima je predviđeno da se poveća osnovica, odnosno mjesečne naknade za pet posto za RVI i porodice šehida i poginulih boraca za šta je ovogodišnjim budžetom izdvojeno 12.500.000 KM.

"Osnovica sada iznosi 867,50 KM, a nakon stupanja na snagu predloženog zakona iznosit će 910 KM. Inače, do sada je u periodu od 2010. do 2022. godine osnovica povećana ukupno 7,5 posto", rekao je pomoćnik federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Mirza Terzo.

Zakonom će biti otklonjeni i nedostaci u članu 21 stav (2). Na osnovu toga će naknade suprugama bez djece s prihodima biti povećane sa 173,50 KM na 391,30 KM, jednom roditelju oženjenog poginulog borca bit će povećane sa 234,23 KM na 391,30 KM, dok će naknade za oba roditelja oženjenog poginulog borca bez prihoda biti uvećane sa 303,63 KM na 455,00 KM.

Za djecu bez oba roditelja u budžetu je predviđeno oko 70.434 KM.

"Najzanimljivija stvar je uvođenje švicarske formule, koja garantuje ovoj populaciji povećanje naknada svake godine", rekao je Terzo.

U smislu zapošljavanja, izmjenama Zakona predloženo je više rješenja. Tako će Federalni zavod za zapošljavanje i kantonalne službe za zapošljavanje biti dužni Programom aktivne politike zapošljavanja preduzeti mjere koje će osigurati posebna sredstva za povoljnije sufinansiranje zapošljavanja, samozapošljavanja, obuke i prekvalifikacije.

"Isto tako, branioci će pod uslovom da su registrovani kao individualni poljoprivredni proizvođači ili imaju obrt imati prioritet pri dodjeli sredstava za investicije za svoju djelatnost", rekao je Terzo.

Za predloženi zakon je ovogodišnjim budžetom Federacije BiH predviđena implementacija 18,5 miliona KM.

"Budžet resornog ministarstva je 356 miliona KM i 97 posto ovog budžeta ide za naknade i rješavanje zahtjeva boračke populacije", rekao je Terzo.

Da bi navedene izmjene i dopune Zakona stupile na snagu, potrebno je da ih usvoji i Dom naroda Parlamenta Federacije BiH.

Predstavnički dom je na vanrednoj sjednici usvojio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, kojim je propisano povećanje osnovice odnosno mjesečne naknade za 13,8 posto.

"Trenutna osnovica je 641,66 KM, a sa ovim zakonskim izmjenama iznosit će 730 KM. Za navedeno je obezbjeđeno dva miliona KM", rekao je Terzo.

Prema njegovim riječima, naknade će biti usklađivane po tzv. švicarskoj formuli, a to po trenutnim pokazateljima znači rast naknada svake godine.

Usvojen je i Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o prijevremenom i povoljnijem penzionisanju boraca odbrambeno-oslobodilačkog rata, čije je donošenje predložio poslanik Zijat Mušić.

On je predložio da se penzije koje su ostvarene po Zakonu o prijevremenom povoljnijem penzionisanju usklađuju isto kao u Zakonu o PIO.

Sa ovom tačkom dnevnog reda okončana je vanredna sjednica Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt BHRT, 06.04.2022.

Naslov: Redakcija