Zastava Srbije

PRIJEDLOG ODLUKE O OTVARANJU PRIVREMENIH TARIFNIH KVOTA PRI UVOZU MINERALNIH ĐUBRIVA IZ TREĆIH ZEMALJA: Predloženo da se ukine plaćanje carine za uvoz mineralnih đubriva iz trećih zemalja

08.03.2022.


Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH sačinilo je Odluku o otvaranju privremenih tarifnih kvota pri uvozu mineralnih đubriva iz trećih zemalja, koja će nakon dobijanja potrebnih mišljenja nadležnih institucija biti predložena Vijeću ministara na usvajanje.

Odlukom je, kako je ukazao resorni ministar Staša Košarac, definisano da se s pet posto na nula smanjuju carinske stope na uvoz mineralnih đubriva iz zemalja s kojima BiH nema potpisan ugovor o slobodnoj trgovini.

"Ova odluka odnosi se na period od godinu i sto hiljada tona mineralnog đubriva", rekao je Košarac.

Kako je istakao, Odluka je predložena na osnovu zahtjeva Vlade Republike Srpske te nakon obavljenih konsultacija s entitetskim ministarstvima nadležnim za poljoprivredu.

"Naša namjera je da usvajanjem ove odluke poljoprivrednicima iz BiH osiguramo dovoljne količine mineralnih đubriva po povoljnijim cijenama u predstojećoj proljetnoj sjetvi", istakao je Košarac.

On je objasnio da je Odluka, u skladu s procedurama, upućena Ministarstvu finansija i trezora BiH, Upravi za indirektno oporezivanje BiH i Uredu za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH na dostavljanje mišljenja, nakon čega će biti predložena Vijeću ministara BiH.

"Ministarstvo je promptno reagovalo i uradilo svoj dio posla. Vjerujem da će nadležne institucije u što skorijem roku dostaviti neophodna mišljenja kako bismo krenuli u proceduru usvajanja na Vijeću ministara BiH, imajući u vidu da je stanje na terenu prilično alarmantno, jer je rast cijene energenata u najvećoj mjeri utjecao na visoke cijene, a samim tim i na nestašicu mineralnih đubriva, kako na svjetskom, tako i na domaćem tržištu", poručio je Košarac.

Prema njegovim riječima, Odluka je predložena kako bi se ublažile posljedice poremećaja na globalnom tržištu te osiguralo provođenje redovnih agrotehničkih mjera, kao i dovoljne količine svih gajenih kultura na tržištu i dobar kvalitet prinosa.

"Neophodno je da našim poljoprivrednicima osiguramo potrebne količine mineralnog đubriva za prihranu i sjetvu u ovoj godini. U suprotnom, bit ćemo suočeni s nesagledivim posljedicama kada je riječ o prinosima svih poljoprivrednih kultura i njihovom kvalitetu", upozorio je Košarac.

Naglasio je i da je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH zvanično zatražilo od Republike Turske odobrenje izvozne kvote za BiH od 50.000 tona mineralnog đubriva, u skladu s važećim Ugovorom o slobodnoj trgovini između dviju zemalja.

"Naredne sedmice ću o ovoj temi razgovarati s ambasadorom Turske u BiH i očekujem da ćemo dobiti pozitivan odgovor na naš zahtjev, što će biti dodatna mjera za pomoć domaćim poljoprivrednicima u uslovima nestašice mineralnog đubriva i visokih cijena na tržištu", najavio je Košarac.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Klix, 07.03.2022.

Naslov: Redakcija