Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

JAVNE KONSULTACIJE O PLANU UPRAVLJANJA OBLASNIM RIJEČNIM SLIVOM SAVE


U okviru projekta "Jačanje kapaciteta u sektoru voda", konsultantski tim izabran od strane Delegacije EU u BiH, u saradnji sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske i Javne ustanove "Vode Srpske" pripremio je prednacrt Plana upravljanja oblasnim riječnim slivom Save, u skladu sa Zakonom o vodama i Okvirnom direktivom o vodama EU.

O prednacrtu Plana biće organizovane javne konsultacije i to po sljedećem rasporedu:

11.03.2016. – hotel Jelena – Brčko

15.03.2016. – hotel EURO – Odžak

16.03.2016. – Etno selo Stanišići, Bijeljina

23.03.2016. – Travnik

24.03.2016. – hotel Bosna – BANJA LUKA

29.03.2016 – hotel Bosnia - Sarajevo

30.03.2016. – hotel Espana – SARAJEVO


Izvor: Vebsajt Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, 07.03.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772