Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O REPUBLIČKOJ UPRAVI: Predviđa se nova republička upravna organizacija – Agencija za lijekove i medicinska sredstva Republike Srpske i propisuju poslovi koje ona obavlja

08.02.2022.


Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o dopunama Zakona o republičkoj upravi, po hitnom postupku.

Predloženom dopunom Zakona o republičkoj upravi, predviđa se nova republička upravna organizacija – Agencija za lijekove i medicinska sredstva Republike Srpske i propisuju poslovi koje ona obavlja. Takođe se propisuje da je Agencija samostalna republička upravna organizacija sa svojstvom pravnog lica.

Predloženim zakonom vrši se usklađivanje Zakona o republičkoj upravi sa Zakonom o lijekovima i medicinskim sredstvima Republike Srpske (“Sl. glasnik RS”, br. 118/2021), kojim se predviđa osnivanje Agencije za lijekove i medicinska sredstva Republike Srpske.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 03.02.2022.

Naslov: Redakcija