Zastava Srbije

PRAVILNICI O STANDARDIMA KVALITETA UDŽBENIKA ZA OSNOVNU I SREDNJU ŠKOLU U RS: Nastavno sredstvo može sadržavati elektronski dodatak koji pomaže učeniku u samostalnom savladavanju, provjeri i proširivanju znanja, vještina i stavova ili kao podsticaj za kreativan rad

08.02.2021.


Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske donijelo je po prvi put pravilnike o standardima kvaliteta udžbenika za osnovnu i srednju školu sa ciljem unapređenja kvaliteta udžbenika u smislu boljeg ostvarivanja ciljeva, zadataka i ishoda učenja.
"Primjenom ovih standarda kvaliteta očekujemo da će doći do unapređenja postojećih nastavnih sredstava na način da će udžbenici imati manji broj ponuđenih činjenica, a više usmjeravati učenike na istraživanje i traganje za novim činjenicama. Takođe, trebalo bi da doprinesu smanjenju broja udžbenika po jednom nastavnom predmetu, što će automatski uticati na smanjenje težine đačkih torbi, na šta se godinama ukazuje", rekla je ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić.
Navela je da očekuje da će udžbenici izrađeni u skladu sa ovim standardima biti prijemčivi u potpunosti, sa adekvatnim ilustracijama i redizajnom, te da će njihova primjena biti na zadovoljstvo svih korisnika.
Pravilnicima su utvrđeni standardi kvaliteta koji se odnose na sadržaj, naučne, pedagoške, psihološke, etičke, didaktičko-metodičke, jezičke, estetske i tehničke zahtjeve koje treba da ispune udžbenici, udžbenički kompleti, priručnici i druga nastavna sredstva koja se primjenjuju u osnovnim školama u štampanom i/ili elektronskom obliku. Za svaki standard definisani su zahtjevi koji ih preciznije određuju i koji imaju veći stepen konkretnosti.
Definisano je i da nastavno sredstvo može sadržavati elektronski dodatak koji pomaže učeniku u samostalnom savladavanju, provjeri i proširivanju znanja, vještina i stavova ili kao podsticaj za kreativan rad.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo prosvjete i kulture RS, 04.02.2021.

Naslov: Redakcija