Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA: Najviše sudske instance u BiH uskoro će moći da se direktno obrate Evropskom sudu za ljudska prava za mišljenje kako da riješe sporne predmete, što će smanjiti broj građana koji po pravdu moraju u Strazbur. Mišljenje mogu tražiti Ustavni sud BiH, Sud BiH i vrhovni sudovi RS i FBiH

08.01.2018.


Najviše sudske instance u BiH uskoro će moći da se direktno obrate Evropskom sudu za ljudska prava za mišljenje kako da riješe sporne predmete, što će smanjiti broj građana koji po pravdu moraju u Strazbur.

Potpisivanje protokola 15. i 16. uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda nedavno je odobrio Savjet ministara BiH i prijedlog osnova za potpisivanje uputio Predsjedništvu BiH. Za potpisnika protokola predložen je šef Stalne misije BiH pri Savjetu Evrope u Strazburu Predrag Grgić.

U Savjetu ministara ističu da pristupanjem protokolima žele smanjiti broj predmeta pred Evropskim sudom za ljudska prava.

- Najviše sudske instance iz BiH moći će da traže mišljenje Evropskog suda za ljudska prava o pitanjima koja se odnose na osnovne principe u vezi sa tumačenjem i primjenom prava i sloboda garantovanih Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda ili njenim protokolima - istakli su u Savjetu ministara.

Definisano je da mišljenje Evropskog suda za ljudska prava mogu tražiti Ustavni sud BiH, Sud BiH i vrhovni sudovi RS i FBiH.

Zastupnik Savjeta ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava Belma Skalonjić rekla je da BiH već kasni s potpisivanjem protokola 15. i 16.

- Veoma je važno da potpisivanje bude što prije i očekujemo da uslijedi što skorija ratifikacija. Protokoli 15. i 16. su izuzetno važni, mogu doprinijeti smanjenju broju predmeta pred Evropskim sudom za ljudska prava i unapređenju vladavine prava u BiH. Dio predmeta biće moguće riješiti na domaćem terenu prije nego nezadovoljna stranka odluči uputiti aplikaciju Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu - rekla je Skalonjićeva.

BiH u Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu svake godine bude tužena u prosjeku oko 1.000 puta. Na kraju juna 2017. godine su se u Strazburu nalazila 884 predmeta protiv BiH koje je najčešće tužena zbog neizvršenja pravosnažnih presuda domaćih sudova.

Belma Skalonjić je pojasnila da se protokolom 15. skraćuje i rok za obraćanje Evropskom sudu za ljudska prava sa šest mjeseci od prijema konačne domaće odluke suda na četiri mjeseca.

- To je još jedan dodatni filter putem kojeg Evropski sud za ljudska prava želi da stavi dodatni pritisak na aplikante, posebno na advokate, da mu se obraćaju samo u slučajevima koji su izuzetno važni i složeni i u kojima nisu dobili adekvatnu zaštitu na domaćem nivou - ukazala je Skalonjićeva.


IZVOR: Vebsajt Glas Srpske, Svjetlana Šurlan, 05.01.2018

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772