Zastava Srbije

FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA RS: Polovina prijava riješena u korist građana

07.12.2022.


U ovoj godini bilo je oko 100 prijava povreda prava osiguranih lica, od kojih je polovina bila osnovana i riješena u korist građana, potvrđeno je iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

Kako ističu, neosnovane prijave se odnose uglavnom na pojave koje nisu u nadležnosti Fonda, poput neljubaznosti osoblja, nejavljavljanja na telefon u zdravstvenim ustanovama i slično.

"To je organizacija rada zdravstvene ustanove na koju Fond ne može da utiče. Iako ovakve situacije građani mogu da prijave rukovodstvu zdravstvenih ustanova, i u ovim slučajevima nastojimo da sugerišemo zdravstvenim ustanovama da su osiguranici imali ovakve ili slične primjedbe i da bi trebalo da rade na unapređenju odnosa prema pacijentima", navode iz Fonda.

Takođe, neke od neosnovanih prijava se odnose i na to da je osiguraniku naplaćena usluga, a radilo se o zdravstvenoj ustanovi koja nema ugovor sa FZO RS ili se radilo o usluzi koja ne spada u obavezno zdravstveno osiguranje i drugo.

Kako ističu, kada je riječ o zdravstvenom osiguranju, građani se informišu uglavnom tek onda kada im zatreba zdravstvena zaštita pa često ne poznaju određene procedure i svoja prava.

"Upravo kako bismo poboljšali informisanost, naročito mlađe populacije, Fond već nekoliko godina sa građanima komunicira i putem društvenih mreža, odnosno naloga na Facebooku i Twitteru. Putem društvenih mreža obavještavamo javnost o svim bitnim aktivnostima Fonda, kao i novinama u osiguranju, a i putem njih građani mogu da postave pitanje Fondu", navode iz ove ustanove, dodajući da postoji više kanala i mogućnosti kako da osiguranici dođu do informacija o svojim pravima i procedurama ostvarivanja prava.

"Ukoliko osiguranici smatraju da je prekršeno neko njihovo pravo iz zdravstvenog osiguranja, u svim poslovnicama Fonda mogu da popune obrazac prijave povrede prava iz zdravstvenog osiguranja", navode iz Fonda.

Navode iz prijava provjeravaju kontrolori Fonda i pismeno osiguraniku dostavljaju šta je prilikom kontrole utvrđeno, koje aktivnosti su preduzete i da li je zaista došlo do povrede prava.

"U slučaju da se utvrdi da je prekršeno neko pravo osiguranika, a to se najčešće odnosi na to da je neka usluga naplaćena, a nije trebalo da bude, osiguraniku troškovi budu nadoknađeni", navode iz Fonda, dodajući da je prethodnih godina uočeno da osiguranici manje prijavljuju povrede prava.

"Jedan od razloga je i činjenica da postoje zaštitnici prava koji su tu da informišu osiguranike, kao i zdravstvene radnike, pa se na ovaj način sprečavaju eventualne zloupotrebe prava u praksi. Zaštitnici prava su ti koji usmjere osiguranika ili posreduju u slučaju nesporazuma sa zdravstvenim radnicima pa se mnoga pitanja i nedoumice riješe, odnosno spriječi se kršenje prava osiguranika", ističu iz Fonda.

Dodaju da je ovo prilika da se uputi apel svim osiguranicima da koriste sve predviđene mehanizme, budući da je prijava povrede prava jedna od načina da se ispita šta se konkretno u zdravstvenoj ustanovi desilo.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, Dijana Petrušić, 5.12.2022.

Naslov: Redakcija