Zastava Srbije

USTAVNI SUD BIH: Održana 124. plenarna sjednica

07.12.2021.


Ustavni sud Bosne i Hercegovine je raspravljao i odlučivao o sljedećim U predmetima:

U 15/20 – Ustavni sud je raspravljao o zahtjevu Borjane Krišto, predsjedavajuće Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u vrijeme podnošenja zahtjeva, za ocjenu ustavnosti člana 9. stav (1), člana 10. stav (4) i člana 11. stav (1) tačka b) Zakona o Sudu Bosne i Hercegovine. Odluka u ovom predmetu će biti donesena na nekoj od narednih plenarnih sjednica.

U 16/20 – U ovom predmetu Ustavni sud je donio rješenje kojim je utvrdio da Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine u svojstvu Zajedničke komisije za koncesije (Komisija) nije izvršila Djelomičnu odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj U 16/20 od 16. jula 2021. godine. Na zahtjev Komisije, ovim rješenjem Ustavni sud BiH je produžio rok Komisiji za izvršenje navedene odluke Ustavnog suda BiH za daljnjih šest mjeseci od dana dostavljanja ovog rješenja. Dalje, navedenim rješenjem je naloženo Sudu Bosne i Hercegovine da preduzme mjere s ciljem hitnog rješavanja spora koji se vodi pod brojem SI 3 U 041293 21 Fp protiv rješenja o imenovanju Zajedničke komisije za rješavanje spornih pitanja između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske u vezi s dodijeljenim koncesijama. O odluci o privremenoj mjeri u ovom predmetu Ustavni sud BiH će odlučivati sutra.

U 9/21 – Ustavni sud je, odlučujući o zahtjevu Bakira Izetbegovića, predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, za ocjenu ustavnosti člana 12. st. (2) i (4) Pravila službe Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, utvrdio da osporene odredbe citiranih pravila nisu u skladu s relevantnim odredbama Ustava Bosne i Hercegovine i Evropske konvencije. Slijedeći svoju praksu iz predmeta broj U 8/17, Ustavni sud je u ovom predmetu zaključio da su apsolutnom zabranom nošenja brade vojnicima Oružanih snaga BiH dok su u službi i u uniformi prekršeni pravo na privatni život i pravo na slobodu vjere zagarantirani Ustavom Bosne i Hercegovine i Evropskom konvencijom.

U 10/21 – Ustavni sud je, odlučujući o zahtjevu Kantonalnog suda u Zenici za ocjenu kompatibilnosti člana 55. Zakona o visokom obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona, utvrdio da osporena odredba citiranog zakona nije u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine i članom 18. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH. Prema mišljenju Ustavnog suda BiH, osporena odredba citiranog zakona, suprotno članu 18. Okvirnog zakona, dovodi do miješanja u institucionalnu autonomiju univerziteta tako što se od javne vlasti traži saglasnost za imenovanja na čelne funkcije visokoškolskih ustanova.

U 11/21 – Ustavni sud je, odlučujući o zahtjevu Aljoše Čampare, ministra Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine, kojim je tražio da Ustavni sud BiH pokrene proceduru utvrđivanja privremene (ne)sposobnosti Milorada Dodika, člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, za vršenje funkcije koju obavlja, u skladu sa članom 8.8. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, odbio navedeni zahtjev zbog nenadležnosti Ustavnog suda BiH za odlučivanje.

Nakon što okonča rad plenarne sjednice, Ustavni sud BiH će na svojoj internetskoj stranici objaviti saopćenje za javnost.

Sve odluke usvojene na plenarnoj sjednici bit će dostavljene podnosiocima zahtjeva/apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Na plenarnoj sjednici Ustavni sud BiH je u predmetu broj U 16/20 odlučio da odloži odlučivanje o privremenoj mjeri do januara 2022. godine kada je planirano održavanje naredne plenarne sjednice. Do tada će Ustavni sud od učesnika u postupku u ovom predmetu zatražiti relevantne podatke u vezi s donošenjem odluke o privremenoj mjeri u ovom predmetu.

Nadalje, zbog veoma nejasnih i nepreciznih istupa i izjava u medijima povodom odlučivanja Ustavnog suda BiH u predmetu broj U 9/21, ovaj sud obavještava javnost da je na plenarnoj sjednici u navedenom predmetu donio konačnu i obavezujuću odluku o dopustivosti i meritumu. U toj odluci Ustavni sud BiH je odlučivao samo i isključivo o nošenju brade od strane vojnika u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Ustavni sud ukazuje da je tako odlučio jer je to bio jedini zahtjev podnosioca zahtjeva kojim je tražio ocjenu ustavnosti člana 12. st. (2) i (4) Pravila službe Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u odnosu na pitanje apsolutne zabrane nošenja brade vojnicima Oružanih snaga BiH dok su u službi i u uniformi. Ustavni sud u ovoj odluci, osim o nošenju brade, nije odlučivao primjera radi o nošenju hidžaba ili o bilo kojim drugim dijelovima uniforme u Oružanim snagama BiH. Također, želimo jasno ukazati da se u konkretnom slučaju ne radi ni o kakvoj djelimičnoj odluci Ustavnog suda na način da se u tom predmetu očekuje još neka odluka (primjera radi o hidžabu). Dakle, u ovom predmetu je donesena odluka o dopustivosti i meritumu koja je konačna i obavezujuća i kojom je Ustavni sud BiH okončao postupak u ovom predmetu. Ustavni sud nema bilo kakvog podnesenog zahtjeva za ocjenu ustavnosti Pravila službe Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u odnosu na nošenje hidžaba ili u odnosu na bilo koji drugi dio uniforme u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Odluka Ustavnog suda BiH koja je donesena u predmetu broj U 9/21 će uskoro biti objavljena na internetskoj stranici Ustavnog suda BiH.

Od AP odluka koje je donio na plenarnoj sjednici Ustavni sud izdvaja:

AP 681/20 (Medžlis Islamske zajednice Srebrenica) – u kojoj je Ustavni sud zaključio da je osporenim rješenjem Okružnog suda u Bijeljini (Okružni sud) prekršeno apelantovo pravo na imovinu jer je Okružni sud, u nedostatku zakonskog okvira za proceduru u kojoj se apelant našao, propustio da direktnom primjenom Ustava Bosne i Hercegovine i Evropske konvencije zaštiti apelantova prava.

Sve odluke usvojene na plenarnoj sjednici bit će dostavljene podnosiocima zahtjeva/apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.


IZVOR: Vebsajt Ustavnog suda BiH, 03.12.2021.

Naslov: Redakcija