Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

KOMPANIJA PARAGRAF U SARAJEVU ODRŽALA SAVJETOVANJE NA TEMU ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA ZA UGOVORNE ORGANE I PONUĐAČE

07.12.2017.


U organizaciji kompanije Paragraf u Sarajevu je, 6. decembra 2017. godine, održano savjetovanje pod nazivom "Praktična primjena Zakona o javnim nabavkama za ugovorne ograne i ponuđače" kome je prisustvovao veliki broj učesnika iz javnog i privatnog sektora.

Na početku savjetovanja prisutne su pozdravili predstavnici kompanije Paragraf i održana je prezentcija pravne baze Paragraf Lex BA koja služi za praćenje propisa, stavova državnih institucija u vezi sa primjenom propisa u praksi, sudske prakse, modela akata, kao i Carinske tarife, odnosno predstavlja sistematizovan pristup najvažnijim elementima pravnog sistema, čime se omogućava pravno-sigurno poslovno okruženje.

Savjetovanje je podijeljeno u više podtema o kojima su govorili, predstavnici državnih organa i to:

Online prezentacija e-aukcija, Almin Vehabović, Magistar informacionih tehnologija, viši stručni saradnik za administraciju informacionih sistema u Agenciji za javne nabavke BiH, član tima za razvoj i nadogradnju Portala javnih nabavki;

Kvalifikacioni kriteriji za nabavku radova;Standardan tenderska dokumentacija za nabavku radova, Branka Mujezinović, diplomirani ekonomist, JP Ceste FBiH-Voditelj odjela za nabavke, Certificirani trener Agencije za javne nabavke i Certificirani trener TOT-Evropske unije;

Pravna zaštita – Ponuđači i Pravna zaštita - Ugovorni organi, Mr Šejla Mirković Omanović, Stručni savjetnik za pitanja javnih nabavki Ureda za razmatranje žalbi BiH, Certificirani trener Agencije za javne nabavke i Certificirani trener TOT-Evropske unije.

Moderator savjetovanja bio je gdin Mirsad Sirbubalo, diplomirani ekonomist, Certificirani trener Agencije za javne nabavke.

Nakon predavanja učesnici savetovanja imali su priliku da direktno predavačima postave pitanja i na njih dobiju odgovore.

Savjetovanje u Sarajevu je bilo besplatno za sve učesnike, a kompanija Paragraf će nastaviti u narednom peridu da organizuje savjetovanja i na druge aktuelne teme.


IZVOR: Redakcija, 6.12.2017.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772