Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

PORESKA UPRAVA RS: U porastu naplata prihoda

07.11.2019.


Poreska uprava Republike Srpske je za deset mjeseci ove godine na račun javnih prihoda Republike Srpske prikupila ukupno 2,079 milijardi KM, što je za 59,2 miliona KM ili tri odsto više u odnosu na isti period prošle godine, čime su nastavljeni pozitivni trendovi u naplati javnih prihoda Republike Srpske.

U tom periodu, naplata po osnovu doprinosa iznosila je 1,299 milijardi KM, što je za 73,8 miliona KM ili šest odsto više nego u istom periodu prošle godine.

Za Fond PIO naplaćeno je 735,6 miliona KM ili 39,7 miliona KM više, dok je za Fond zdravstvenog osiguranja naplaćeno 466,7 miliona KM, što je više za 28,7 miliona u odnosu na uporedni period.

Pored toga, rast je zabilježen i kod prihoda po osnovu doprinosa za Fond dječje zaštite i doprinosa za Zavod za zapošljavanje, od po šest procenata.

Direktni porezi su u posmatranom periodu naplaćeni u iznosu od 405,3 miliona KM, što je za pet odsto manje nego u istom periodu prošle godine. Јedino smanjenje naplate u ovom segmentu javnih prihoda bilo je kod poreza na dohodak, koji je naplaćen u iznosu od 158,3 miliona KM ili 36,5 miliona manje u odnosu na isti period prošle godine. Razlog manje naplate ovog prihoda leži u činjenici da je Vlada Republike Srpske u prošloj godini povećala neoporezivi dio plate na 500 KM, i na taj način se odrekla dijela prihoda po tom osnovu u korist radnika u Srpskoj. Međutim, porez na dobit je naplaćen u iznosu od 208,8 miliona KM, što je za 12,8 miliona ili sedam odsto više nego u istom periodu prethodne godine.

Što se tiče poreza na nepokretnosti, naplata je iznosila 24,3 miliona KM, što je za jedan odsto više nego u istom periodu 2018. godine, a značajan rast naplate je zabilježen i kod poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara, i to od 1,3 miliona KM ili 11 odsto.

Kod ostalih javnih prihoda, u periodu januar-oktobar ove godine ostvarena je naplata od 360,6 miliona KM, što je za 16,1 milion KM ili pet odsto više u odnosu na isti period prošle godine.

Takse i naknade naplaćene su u iznosu od 216,9 miliona KM ili 13,1 miliona više.

Po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću naplaćeno je 34,2 miliona KM ili 52 procenata više, kazne su naplaćene u iznosu od 18,5 miliona ili 19 odsto više, dok su ostali prihodi naplaćeni u iznosu od 53,5 miliona KM, što je za 9,4 miliona manje nego u uporednom periodu prošle godine. Razlog manje naplate ostalih prihoda je manja naplata po osnovu prihoda od dividende i udjela u profitu u javnim preduzećima i finansijskim institucijama, saopšteno je iz Poreske uprave Republike Srpske.

Poreska uprava Republike Srpske izrazila je zahvalnost svim poreskim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje poreske obaveze i pozvala sve obveznike da posluju u skladu sa važećim propisima i da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, te da samim tim doprinesu jačanju Republike Srpske i njene ekonomije.


IZVOR: Vebsajt RTRS, 3.11.2019.

Naslov: Redakcija