Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

U PRIPREMI PRAVILNIK O KONTROLI VISINE CIJENA LIJEKOVA: Stručni savjet Agencije za lijekove BiH postigao je dogovor o Pravilniku, te se čeka odobrenje Vijeća ministara BiH. Koeficijent za maksimalno dozvoljenu cijenu lijeka iznosi jedan u odnosu na srednju cijenu lijeka u Hrvatskoj, Srbiji i Sloveniji. Predviđene su kazne od 5.000 do 10.000 KM za nosioce dozvola za promet lijekova koji ne poštuju Pravilnik


 

  • U PRIPREMI PRAVILNIK O KONTROLI VISINE CIJENA LIJEKOVA: Stručni savjet Agencije za lijekove BiH postigao je dogovor o Pravilniku, te se čeka odobrenje Vijeća ministara BiH. Koeficijent za maksimalno dozvoljenu cijenu lijeka iznosi jedan u odnosu na srednju cijenu lijeka u Hrvatskoj, Srbiji i Sloveniji. Predviđene su kazne od 5.000 do 10.000 KM za nosioce dozvola za promet lijekova koji ne poštuju Pravilnik

Stručni savjet Agencije za lijekove BiH postigao je dogovor o Pravilniku o kontroli visine cijena lijekova na osnovu kojeg bi u BiH trebalo da dođe do sniženja cijena lijekova i uštede na godišnjem nivou od oko 50 miliona KM ili 10 odsto. Čeka se odobrenje Vijeća ministara.

Sjednici Savjeta u Sarajevu prisustvovao je i ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanović, koji je rekao da je Stručni savjet Agencije za lijekove konsenzusom dao pozitivno mišljenje na Pravilnik, na koji saglasnost treba da da Vijeće ministara BiH.

"Agencija za lijekove dostaviće mišljenje Minstarstvu finansija, Uredu za zakonodavstvo i Direkciji za evropske integracije, nakon čega očekujem da se Pravilnik vrlo brzo nađe na sjednici Vijeća ministara", naveo je Osmanović, izrazivši uvjerenje da bi za desetak dana BiH mogla da ima usvojen Pravilnik o kontroli visine cijena lijekova.

Direktor Agencije za lijekove BiH Aleksandar Zolak objasnio je da bi na osnovu ovog Pravilnika cijene lijekova u BiH trebalo da budu nešto više nego u Srbiji, ali i nešto niže nego u Hrvatskoj, dvije zemlje koje su uz Sloveniju uzete kao referentne za određivanje najviše cijene lijekova.

"Procjena je da će uštede iznositi oko 10-ak odsto, što je na tržištu u novcu oko 50 miliona KM", rekao je Zolak, precizirajući da se tržište koje pokriva ovaj pravilnik procjenjuje na oko pola miliona KM godišnje.

Najveće uštede, prema Zolakovim riječima, postići će zdravstveni fondovi, klinički centri i bolnice, a potom građani.

Zolak je objasnio da koeficijent za maksimalno dozvoljenu cijenu lijeka iznosi jedan u odnosu na srednju cijenu lijeka u Hrvatskoj, Srbiji i Sloveniji.

"Koeficijent jedan je srednje rješenje koje je predložila Agencija", rekao je Zolak i dodao da bi efekti primjene Pravilnika o kontroli lijekova trebalo da budu poznati godinu nakon njegove primjene.

Agencija je dužna da Pravilnik objavi na svojoj službenoj stranici 6. marta 2017. godine, a 90 dana od tada trebalo bi da počne njegova primjena.

Dogovorenim rješenjima predviđene su kazne od 5.000 do 10.000 KM za nosioce dozvola za promet lijekova koji ne poštuju Pravilnik o kontroli cijena lijekova.

Izvor: Vebsajt BHRT, 04.11.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772