Zastava Srbije

VLADA FBIH: Utvrđeno više amandmana na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću, te izjašnjenje na amandman na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite


 

  • VLADA FBIH: Utvrđeno više amandmana na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću, te izjašnjenje na amandman na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite

Vlada Federacije BiH je na sjednici u Sarajevu, utvrdila više amandmana na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću: briše se oporezivanje svih dobitaka ostvarenih klađenjem, a porezi na dobitke u klasičnim igrama na sreću kreću se od 10 do 30 posto, zavisno od iznosa.

Jednim od amandmana je brisan član 2, kojima se predlaže i uvođenje oporezivanja svih dobitaka ostvarenih u igrama na sreću klađenje, te postoji realna bojazan da bi istovremenim propisivanjem i veće stope iznosa naknade koja se u startu obustavlja kod same uplate na teret igrača, za posljedicu imalo odljev igrača na internet sajtove stranih priređivača kao i priređivača iz RS-a, koji ne primjenjuju pravila o obustavi naknade od uplate igrača i oporezivanju svih dobitaka.

Novina je i član koji se odnosi na porez na dobitke od klasičnih igara na sreću. Prema amandmanu, porez na dobitke ostvarene u klasičnim igrama na sreću plaća se po stopi od deset posto na dobitke u visini od 10 KM do 2.000 KM, po stopi od 15 posto na dobitke iznad 2.000 KM do 8.000 KM, po stopi od 20 posto na dobitke iznad 8.000 KM do 100.000 KM, a po stopi od 30 posto na dobitke iznad 100.000 KM.

Kada je riječ o dobicima ostvarenim od igara na sreću klađenjem, porez na dobitke do 2.000 KM iznosi deset posto, na dobitke iznad 2.000 KM do 8.000 KM porez je 15 posto, na dobitke iznad 8.000 KM do 100.000 KM porez iznosi 20 posto, stopa od 30 posto primjenjuje se na dobitke iznad 100.000 KM.

 Ovaj porez obračunava se i plaća prilikom isplate svakog oporezivog dobitka, a obračun, obustavu i uplatu poreza vrše priređivači. Osnovicu za obračun poreza na novčane dobitke čini novčani iznos pojedinačnog oporezivog dobitka ostvarenog u klasičnim igrama na sreću koji predstavlja razliku između ostvarenog dobitka i iznosa uplate igrača za učešće u igri koja je rezultirala dobitkom.

Kod dobitaka igrača ostvarenih u igrama na sreću koje se priređuju putem interneta ili SMS-poruka, kaže jedan od amandmana, porez na dobitke uplaćuje se najdalje do desetog u tekućem za prethodni mjesec u korist proračuna FBiH.

Među novim odredbama je i da, osim Porezne uprave, inspekcijski nadzor nad radom priređivača vrši i Federalna uprava za inspekcijske poslove, skladno ovlastima sadržanim u posebnim propisima.

Federalna vlada prihvatila je izjašnjenje o amandmanu Kluba zastupnika hrvatskog naroda u Domu naroda Parlamenta FBiH na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite.

Prihvaćen je amandman na člana 7. koji glasi da se "protiv rješenja Federalnog ministarstva donesenih u postupku revizije ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor kod kantonalnog suda nadležnog prema mjestu donošenja rješenja kojim je priznato pravo koje je bilo predmet kontrole po odredbama ovog zakona".

Prihvaćena je informaciju Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH (APF) o postupku prodaje državnog kapitala u Fabrici duhana Sarajevo d.d. Sarajevo (FDS), koja će biti upućena Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.

Ovu informaciju su, radi zakazivanja vanredne sjednice Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, zahtijevali klubovi tri političke stranke u ovom domu.

Prihvaćena je i informacija o stanju u zdravstvu u Federaciji BiH, koja će biti upućena Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, na čiji je zahtjev i sačinjena.

Izvor: Vebsajt BHRT, 04.11.2016.