Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

REFORMA JAVNE UPRAVE U BIH BEZ VIDLJIVOG NAPRETKA

07.10.2019.


Iako su u reformu javne uprave u BiH uloženi milioni maraka, vidljiviji napredak u toj oblasti još nije ostvaren, a šta je sve do sada urađeno, a šta ne, trebalo bi da bude objelodanjeno početkom iduće godine.

Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave pripremila je nacrt programa rada za 2020. godinu u kojem je naglašeno da je reforma javne uprave jedna od obaveza BiH na putu ka EU, a u dokumentu je istaknuto i da je u Strategiji proširenja, koju je Evropska komisija usvojila u periodu od 2014. do 2019. godine, naglašena važnost procesa reforme.

U Strategiji proširenja iz maja 2019. godine, kako je navedeno u programu rada, istaknuto je da je "reforma javne uprave neophodna za poboljšanje upravljanja na svim nivoima", te da to "uključuje kvalitet i odgovornost uprave, profesionalizaciju službe i depolitizaciju, dobro upravljanje javnim finansijama i kvalitet usluga građanima i preduzećima".

Piše i da je u propise potrebno ugraditi načela zasluga prilikom zapošljavanja, napredovanja i otpuštanja, te da primjena propisa u praksi treba da bude oslobođena od političkog uplitanja.

U Mišljenju Evropske komisije o zahtjevu za članstvo BiH u EU iz maja ove godine naglašeno je i da je potrebno uložiti velike napore da bi se obezbijedilo usklađivanje propisa sa načelima reforme javne uprave, kao i efikasno sprovođenje.

Komisija je od BiH zatražila da u narednih godinu ispuni nedovršene obaveze iz prethodnog perioda. To se, kako je navedeno, odnosi na usvajanje strategije i akcione planove za reformu i za upravljanje finansijama, te da uspostavi zajednički okvir za praćenje zasnovan na učinku i obezbijedi finansijsku održivost.

- Početkom iduće godine trebalo bi da bude pripremljen finalni izvještaj o napretku i implementaciji Revidiranog akcionog plana iz strategije, a u planu je priprema smjernica za druge monitoringe ciljeva iz postojećih strateških okvira za reformu javne uprave - navedeno je u dokumentu Kancelarije.

Na kraju je ponovo navedeno da je neusvajanje novog strateškog okvira od strane Vlade RS usporilo proces, što su iz Srpske i ranije demantovali.

Reforma javne uprave u BiH pokrenuta je još 2007. godine na osnovu strategije koja je predviđala uspostavljanje efikasnije i odgovornije javne uprave, čiji bi rad bio zasnovan na transparentnim procedurama, uz istovremeno ispunjavanje uslova za evropske integracije.

Cilj je bio da do kraja 2014. godine bude dostignut evropski nivo kvaliteta rada javne uprave i primijenjeno evropsko zakonodavstvo, ali ciljevi još nisu u potpunosti dostignuti. Na to je ukazano i u jednom od izvještaja Evropske komisije za BiH.

Ministarka uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rešić istakla je u utorak na konferenciji u Ljubljani da je reforma javne uprave proces koji neprekidno traje.

- Birokratija mora razumjeti da više ne postoji zbog države, već zbog građana, privrede i njihovih potreba i to je najveća reforma koju moramo svi uraditi - ocijenila je Rešićeva i dodala da se odlučnost Srpske vidi na dostignućima kao što su e-matične knjige, e-beba, registri i slično.


IZVOR: Vebsajt Glas Srpske, Vedrana Kulaga, 03.10.2019.

Naslov: Redakcija