Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

PRIЈЕDLOG ZАKОNА О IZMЈЕNАMА I DОPUNАMА ZАKОNА О ОSNОVАMА SIGURNOSTI SАОBRАĆАЈА NА PUTЕVIMА U BIH: Prijedlog zakona uvodi instituciju privremenog tehničkog pregleda, koji bi se radio šest mjeseci nakon redovnog tehničkog pregleda kod određene grupe vozila, a to su renta-car vozila, vozila na kojima se vrši obuka vozača, autobusi, taksi vozila.Predloženo je da oni koji imaju stalni boravak u BiH, građani BiH, ne mogu koristiti vozila sa stranim tablicama izuzev ukoliko u BiH imaju privremeno boravište šest mjeseci


 

  • PRIЈЕDLOGZАKОNА О IZMЈЕNАMА I DОPUNАMАZАKОNА О ОSNОVАMА SIGURNOSTI SАОBRАĆАЈА NА PUTЕVIMА U BIH: Prijedlog zakona uvodi instituciju privremenog tehničkog pregleda, koji bi se radio šest mjeseci nakon redovnog tehničkog pregleda kod određene grupe vozila, a to su renta-car vozila, vozila na kojima se vrši obuka vozača, autobusi, taksi vozila.Predloženo je da oni koji imaju stalni boravak u BiH, građani BiH, ne mogu koristiti vozila sa stranim tablicama izuzev ukoliko u BiH imaju privremeno boravište šest mjeseci

Komisija za saobraćaj i komunikacije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH organizovala je 6. oktobra 2016. godine u Sarajevu javnu raspravu о Priјеdlоgu zаkоnа о izmјеnаmа i dоpunаmа Zаkоnа о оsnоvаmа sigurnosti sаоbrаćаја nа putеvimа u BiH.

Cilј njenog оdržаvаnjа је bio dа člаnоvi Pаrlаmеntаrnе skupštinе BiH, zајеdnо s prеdstаvnicimа nаdlеžnih ministаrstаvа, stručnih instituciја i pојеdincimа, оbаvе svеоbuhvаtnu rаsprаvu i iznеsu svоје stаvоvе i mišlјеnjа о rјеšеnjimа prеdlоžеnim u Priјеdlоgu zаkоnа da bi sе u аmаndmаnskој fаzi dоšlо dо nајbоlјih rјеšеnjа.

Prеdstаvnički dоm državnog pаrlаmеntа је 1. augusta 2016. usvојiо prеdlоženi zаkоn u prvоm čitаnju, sа zаklјučkоm dа sе provede јаvnа rаsprаvа o njemu.

Predsjedavajući Komisije za saobraćaj i komunikacije Predstavničkog doma državnog parlamenta Momčilo Novaković je naveo da od rasprave očekuje dosta prijedloga kojima bi se mogao poboljšati postojeći tekst zakona.

- Na javnoj raspravi su neka pitanja u žiži, a njih je javnost i do sada imala priliku da čuje, od ograničenja upotrebe vozila sa stranim tablicama gdje je novi zakon predložio da oni koji imaju stalni boravak u BiH, građani BiH, ne mogu koristiti vozila sa stranim tablicama izuzev ukoliko u BiH imaju privremeno boravište nekih šest mjeseci - rekao je Novaković.

Dodao je da pojedini učesnici u javnoj raspravi smatraju da to nije u skladu s evropskom praksom.

- Bez obzira na to što Ministarstvo to brani time da se kroz registraciju ustvari plaća korištenje puteva, opravka puteva, mnogi smatraju da je ovo vrlo sporno - rekao je Novaković.

Naveo je da se kao veoma sporno pokazalo i mogućnost registracije vozila u stanicama tehničkog pregleda koje su za to osposobljene.

- Ministarstva unutrašnjih poslova i njihovi učesnici u javnoj raspravi smatraju veoma spornim tu mogućnost. Po njihovom prijedlogu potrebno je zadržati raniju odredbu koja to pravo isključivo daje Ministarstvu unutrašnjih poslova. Oni osporavaju inače tu odredbu kvalitetom i sumnjama da će stanice koje rade tehnički pregled biti u stanju da dokraja odgovorno provedu postupak i zbog toga to ostaje, po njima, sporno - rekao je Novaković.

Također, dodao je, bile su primjedbe u vezi s pregledom, vanrednim i preventivnim i redovnim pregledima, "gdje neki žele zaštititi svoje interese, posebno osiguravajuća društva i stanice tehničkog pregleda".

- U svakom slučaju, ovaj zakon uvodi novu instituciju, to je institucija privremenog tehničkog pregleda. Ustvari radi se o tome da taj preventivni pregled bi se radio šest mjeseci nakon redovnog tehničkog pregleda kod određene grupe vozila, a to su renta-car vozila, vozila na kojima se vrši obuka vozača, autobusi, taksi vozila itd. - navodi Novaković.

Po njegovim riječima, u javnosti su bile sporne i kaznene odredbe koje su izazvale i najviše diskusija.

Novaković kaže da je zakon predvidio određene izmjene, navodeći primjer da je za nenošenje pojasa ili upotrebu mobilnog telefona predviđena kazna od 100 do 300 KM.

- Zatim, ukoliko koristite uređaj za ometanje provjere brzine, također je kazna od 100 do 300 KM za vozače. Potom, povećana je kazna za sve one koji se kreću brzinom većom od dozvoljene od 20 do 30 kilometara. Također su povećane kazne i za one koji se kreću brzinom od 10 do 20 kilometara iznad dozvoljene brzine. Za njih su predviđene kazne 50 KM, umjesto 30 KM kako je bilo - pobrojao je Novaković neke od predloženih izmjena.

Naveo je da je predviđena kazna od 50 KM za pješaka koji koristi mobilni telefon krećući se kolovoznom trakom ili ima slušalice u oba uha kad se kreće kolovoznom trakom.

Po njegovim riječima, zakon je predvidio i znatno veću kaznu za vozače koji voze na prednjem sjedištu osobe koje su pod uticajem alkohola. Tu je kazna od 50 do 250 KM.

Novaković je naveoo da ostaje odredba koja je bila, a koju je definirao Zakon o prekršajima ("Sl. glasnik BiH", br. 41/2007, 18/2012, 36/2014 i 81/2015), da ukoliko u roku od osam dana platite kaznu onda je ona 50 posto od utvrđenog iznosa.

- Zašto je to sad sporno. U BiH imamo oko 56 miliona nenaplaćenih kazni u saobraćaju i ove odredbe će povećati muku onima koji redovno plaćaju kazne. Oni koji nisu plaćali, neće ih plaćati ni sada bez obzira na to kolike one bile. Tu mora doći do izmjene Zakona o prekršajima, jer njegove odredbe su omogućile neplaćanje kazni - smatra Novaković.

Ističe da će se morati promijeniti Zakon o prekršajima "ukoliko želimo da ovako visoke kazne daju efekte".

- Ukoliko se to ne desi, po mom ubjeđenju, neće dati efekte koje zakonodavac želi da da - rekao je Novaković.

Pomoćnik ministra za transport u Ministarstvu komunikacija i prometa BiH Zoran Andrić je rekao da razlog donošenja ovog zakona nije usklađivanje s propisima EU, već je prije svega potreba preciznijeg defniranja važećih zakonskih odredbi, prevazilaženje uočenih nedostataka prilikom njegove provedbe.

- Vodili smo se svim onim što je trenutno zastupljeno kada je oblast bezbjednosti saobraćaja u pitanju - naveo je on.

Izvor: Vebsajt Vijesti, 06.10.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772