Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORISTIČKIH AKTIVNOSTI: Bez novog zakona BiH ide na sivu listu MONEYVAL-a

07.09.2023.


Zatupnik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH Nezir Pivić komentirao je pismo koje su vlastima uputili američki ambasador Michael Murphy i šef Delegacije EU u BiH Johann Sattler.

Pivić se osvrnuo na zahtjev koji se odnosi na usvajanje novog Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Ako ne bude usvojen, BiH će iz statusa "punog povjerenja" komiteta MONEYVAL, biti stavljena na sivu listu, a što će najviše, kroz bitno otežano poslovanje, osjetiti privrednici i finansijski sektor u BiH.

"Kada sam 2015. godine preuzeo obavezu od Vijeća ministara BiH da predvodim delegaciju BiH pred organima FATF, a kasnije i pri komitetu eksperata MONEYVAL, zatekao sam situaciju u kojoj je radi neprovođenja mjera i neusvajanja potrebnih propisa BiH bila blizu crne liste", naveo je Pivić.

Dodo je da su tada pravovremeno preduzeli potrebne mjere i spriječili da BiH dospije na crnu listu.

"U toku mandata koordinirao sam aktivnosti sa svim nivoima vlasti. U tome procesu usvojeni su novi i izmijenjeni su važeći propisi, a što je u konačnici za rezultat imalo da je BiH u septembru 2020. godine stekla puno povjerenje komiteta eksperata MONEYVAL i na period od dvije godine oslobođena je izvještavanja", ističe Pivić.

Objašnjava da status "punog povjerenja" komiteta MONEYVAL najviše znači privrednicima i finansijskom sektoru kojim je bitno olakšano poslovanje i transakcije prema inostranstvu.

"Sa pozicije šefa delegacije smijenjen sam u početkom 2023. godine, a ostavio sam BiH u statusu 'punog povjerenja'. Da bi bIh zadržala status 'punog povjerenja' komiteta MONEYVAL, u obavezi je da između ostaloga usvoji novi Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti koji će biti usklađen sa pravnom stečevinom Evropske unije, te standardima FATF i MONEYVAL-a….", tvrdi Pivić.

Dodaje da je ovaj zakon važan za državu, važan za privredu, i najvažniji je alat u borbi protiv pranja novca i korupcije.

"Ukoliko ne bude usvojen, razorne i nesagledive posljedice nastupit će za državu", zaključio je Pivić.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Klix, 04.09.2023.

Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija