Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONA FBIH: Predviđeno uvođenje instituta doživotnog zatvora umjesto dosadašnjeg dugotrajnog zatvora za najteža krivična djela ili krivična djela učinjena sa posebnom brutalnošću i svirepošću. Uvode se nova krivična djela, između ostalog femicid, lišenje života iz samilosti, neovlašteno objavljivanje i prikazivanje spisa, portreta i snimka i seksualno nasilje u ratu

07.09.2023.


Zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Dennis Gratz uputio je u parlamentarnu proceduru prijedlog izmjena i dopuna Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

Predloženim izmjenama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine uveo bi se institut doživotnog zatvora umjesto dosadašnjeg dugotrajnog zatvora (20-45 godina) za najteža krivična djela ili krivična djela učinjena sa posebnom brutalnošću i svirepošću.

Pored ovoga, predloženim izmjenama podiže se gornja granica kazne zatvora s 20 na 25 godina, analogno s pooštravanjem krivičnih sankcija za počinjena druga krivična djela, posebna za ona protiv života i tijela, protiv spolne slobode i morala, te protiv braka, porodice i mladeži.

Naime, predloženima izmjenama pooštravaju se i druge krivične sankcije i uslovi za njihovo ublažavanje, kako bi se osigurala svrha kažnjavanja i pojačala preventivna svrha krivičnog zakonodavstva.

Na primjer, predloženim izmjenama Krivičnog zakona povećava se dnevni iznos kojim se kazna zatvora mijenja novčanom kaznom, te se onemogućava zamjena kazne zatvora na ovaj način za osobe osuđene za krivična djela protiv čovječnosti i vrijednosti zaštićenim međunarodnim pravom, kao i za djela protiv spolne slobode i morala.

Radi bolje i jasnije primjene odredbi Krivičnog zakona, predloženim izmjenama se precizno u uvodnom dijelu definiraju pojmovi kao što su članovi porodice, nasilje u porodici, bliske osobe, izvanbračni partner, strana osoba te informaciono komunikacijske tehnologije.

Pored ovoga uvode se nova krivična djela, između ostalog femicid, lišenje života iz samilosti, neovlašteno objavljivanje i prikazivanje spisa, portreta i snimka i seksualno nasilje u ratu.

Ujedno se proširuje izbor sigurnosnih mjera koje se mogu ili moraju primijeniti prema učiniteljima određenih krivičnih djela (zabrana približavanja i komunikacije s oštećenim, udaljenje iz zajedničkog domaćinstva, protjerivanja stranca iz zemlje, objava presude).

Ovdje je posebno važno istaći izmjene kojima se za učinitelje određenih krivičnih djela isključuje mogućnost da kaznu zatvora mijenjaju novčanom kaznom, kao i mogućnost pomilovanja od strane Predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine. Prema ovim izmjenama, pomilovanja bi u budućnosti mogao davati isključivo Parlament FBiH, analogno s davanjem amnestije, no ne i za učinitelje krivičnih djela protiv spolne slobode i morala. Konačno, prema ovim izmjenama, za nasilje u porodici više ne bi bila predviđena novčana kazna, već isključivo kazna zatvora.

Zastupnik Gratz povodom predloženih izmjena rekao je da se nada da će aktuelna parlamentarna većina navedeni prijedlog što prije staviti na dnevni red Zastupničkog doma, te otvoriti raspravu o gorućim problemima poput ovoga.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Klix, 05.09.2023.

Naslov: Redakcija