Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALNIM SISTEMIMA U FBIH: Proširen je obuhvat poslovnih subjekata i poduzetnika koji posluju gotovinom. Izuzeti su poslovni subjekti i poduzetnici koji obavljaju djelatnosti oslobođene plaćanja PDV-a ukoliko ne posluju s gotovinom

07.09.2020.


Vlada Federacije BiH je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim sistemima.

Nakon višegodišnje primjene Zakonao fiskalnim sistemima ("Sl. novine FBiH", br. 81/2009) iskazana je potreba za unaprjeđenjem sistema fiskalizacije s ciljem sveobuhvatnog načina evidentiranja prometa i omogućavanja slanja podataka o svakom pojedinačno ostvarenom prometu prema Poreznoj upravi sukladno tehnološkom razvoju povećane brzine prijenosa podataka i uvođenja 4G mreže u BiH.

Jedno od novopredloženih rješenja odnosi se na obaveznike fiskalizacije, te je proširen obuhvat poslovnih subjekata i poduzetnika koji posluju gotovinom. Izuzeti su poslovni subjekti i poduzetnici koji obavljaju djelatnosti oslobođene plaćanja PDV-a ukoliko ne posluju s gotovinom.

Također je izuzeta trgovina na veliko s obzirom da se, sukladno propisima o unutarnjem platnom prometu, plaćanje vrši bezgotovinski, što je bio i prijedlog poslodavaca. Izuzetak se odnosi i na organizatore igara na sreću koji su putem posebnog IT sistema povezani s Poreznom upravom.

Novo je i to što će putem fiskalnih uređaja biti evidentiran promet na koji se ispostavljaju PDV fakture (plaćanje i oslobađanja) pri čemu je uspostavljena direktna veza ovog sa Zakonom o PDV-u.

Predložena su nova i zakonska rješenja mehanizma nadzora nad proizvođačima ili zastupnicima fiskalnih uređaja i serviserima. Uvedena je obveza dostavljanja garancije od 300.000 KM kao preventivnog mehanizma kontrole proizvođača ili zastupnika fiskalnih sistema u slučajevima kad ne ispunjavaju zakonske obaveze, a koja će biti korištena za obeštećenje obveznika fiskalizacije koji su pretrpjeli štetu.

Kaznena politika je uređena da preventivno djeluje na sve sudionike u procesu fiskalizacije. U proteklom razdoblju se pokazalo da novčane kazne nisu dovoljno visoke. Stoga su iznosi prekršajnih novčanih kazni povećani sukladno Zakonu o prekršajima ("Sl. novine FBiH", br. 63/2014) FBiH.


IZVOR: Vebsajt Klix, 03.09.2020

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija