Zastava Srbije

ZAKON O CARINSKOJ POLITICI U BIH: Iako je zakonski rok za izradu provedbenih akata bio šest mjeseci od usvajanja Zakona oni do sada nisu donjeti

07.09.2017.


Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTKBiH) se više puta u protekle dvije godine obraćala nadležnim institucijama u BiH, kao i Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje BiH, želeći da ukaže na hitnost donošenja podzakonskih akata Zakona o carinskoj politici ("Sl. glasnik BiH", br. 58/2015 - dalje: Zakon).

Kako su istakli iz VTKBiH, iako je zakonski rok za izradu provedbenih akata bio šest mjeseci od usvajanja Zakona, nažalost, do danas, provedbeni akti koje treba da predloži Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH nisu donešeni.

Nedonošenjem provedbenih akata onemogućena je primjena Zakona, što dodatno otežava redovne aktivnosti privrednika koje je početkom ove godine ohrabrio započet proces javnih konsultacija za sačinjavanje prednacrta navedene odluke.

Poslovna zajednica u BiH očekivala je da će Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH prilikom razmatranja prijedloga Odluke o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na oslobođanje od plaćanja uvoznih dažbina ovaj prijedlog uputiti u daljnju proceduru, uviđajući hitnost i značaj Odluke za privredne subjekte s teritorije BiH.

- Nažalost, informirani smo da Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH na svojoj nedavnoj sjednici nije usvojio prijedlog te na takav način još duže prolongirao nesprovođenje Zakona - rečeno je iz VTKBiH.

Vanjskotrgovinska komora je do sada u više navrata isticala šta za privredu BiH znači nepostojanje podzakonskih akata te stoga apeluju na sve nadležne institucije da donošenje ovih podzakonskih akata realiziraju u što bržem roku.

Osim oslobađanja plaćanja carine na uvoz mašina, neke od najvažnijih novina u ovom Zakonu su elektronski postupak provoza i elektronsko podnošenje carinskih prijava, što bi trebalo da ubrza procedure carinjenja roba i umanji troškove postupka.

S tim u vezi, VTKBiH još jednom posebno naglašava neophodnost što skorijeg donošenja navedene Odluke o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na oslobođanje od plaćanja uvoznih dažbina, budući da bi ova Odluka u značajnom obimu podstakla privrednike da moderniziraju svoju opremu i proizvodnju.


Izvor: Vebsajt Vijesti, 05.09.2017.

Naslov: Naslov: Redakcija