Zastava Srbije

NARODNA SKUPŠTINA RS: Usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o notarima RS i veći broj nacrta zakona

07.07.2017.


Narodna skupština Republike Srpske usvojila je 6. jula 2017: godine Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o notarima RS, a promjene se odnose na pojednostavljivanje notarskog ispita, jačanje odgovornosti notara i njegovog usklađivanja sa Zakonom o nasljeđivanju ("Sl. glasnik RS", br. 1/2009, 55/2009 - ispr. i 91/2016).

Prihvaćen je i veći broj amandmana poslaničkih klubova koji se odnose na preispitivanje uredbe o visini notarskih naknada, postupke izbora notarskih pomoćnika, te obavezu Ministarstva pravde da provede konkurs za popunu upražnjenih notarskih mjesta.

Takođe, poslanici su usvojili Nacrt zakona o gasu Republike Srpske kojim se uređuje način organizovanja, regulacija i funkcionisanje sektora prirodnog gasa, uslovi za uredno, kvalitetno i sigurno snabdijevanje kupaca prirodnim gasom, te pristup tržištu, kao i način obavljanja djelatnosti transporta, distribucije, skladištenja i snabdijevanja prirodnim gasom na teritoriji Republike Srpske.

Poslanici su primili k znanju izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora u kojem je dato negativno mišljenje na finansijski izvještaj Javnog preduzeća "Robne rezerve Republike Srpske" za 2015. godinu.

Usvojeni su i amandmani kojim se zadužuje entitetska Vlada da u što kraćem roku uradi sve neophodno da se uspostave uslovi za funkcionisanje robnih rezervi, kao i da Vlada putem nadležnih ministarstava istraži sve eventualne nezakonite radnje kako bi se stvorili uslovi za procesuiranje odgovornih, te da se taj izvještaj dostavi nadležnom tužilaštvu.

Prihvaćen je i Nacrt zakona o izmjeni i dopunama Zakona o sudovima Republike Srpske, nakon odluke Ustavnog suda tog entiteta kojom je utvrđeno da jedan član zakona nije u saglasnosti sa Ustavom.

Usvojen je i Nacrt zakona o izmjeni i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima.

Narodna skupština Srpske usvojila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara nakon što je analizom postojećeg zakona uočena potreba za izmjenom i dopunom pojedinih normi da bi se na što bolje i efikasnije dostigli zacrtani ciljevi u ovoj oblasti.

Usvojena je i Strategija upravljanja otpadom za period 2017-2026. godina koja je osnovni dokument kojim se određuju dugoročni ciljevi upravljanja otpadom, u kojoj je, u odnosu na ranije usvojen nacrt, prihvaćene primjedbe koje se odnose na korigovanje numeričkih podataka o broju stanovnika, kao i na realizaciju zajedničke deponije na području opštine Rogatica, a za koju je predložena deponija "Rudine".

Prihvaćen je i izvještaj o radu i finansijski izvještaj Komisije za koncesije za prošlu godinu u kojem se navodi da je uplata koncesionih naknada u prošloj godini veća za više od 15 miliona KM u odnosu na 2015. godinu.

Narodna skupština usvojila je i izvještaj Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske po kojem je Fond prošle godine ostvario prihode od naknada u iznosu od oko 7,4 miliona KM, dok su iskazani rashodi u tom periodu od oko 3,7 miliona KM i manji su u odnosu na usvojeni Finansijski plan za oko 56 odsto.

Poslanici su usvojili informaciju o realizaciji zajedničkih projekata rješavanja stambenih pitanja izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, u kojoj se navodi da da je u BiH podneseno oko 60.000 zahtjeva za obnovu imovine, od čega u RS oko 30.000.

Tokom glasanja usvojena je i informacija o provođenju Strategije bezbjednosti saobraćaja na putevima RS 2013-2022. godine. Ističe se da su se u prošloj godini dogodile 9.783 saobraćajne nezgode i nesreće, da je poginulo 130 lica, dok ih je 703 teže, a 2.878 lakše povrijeđeno.

Narodna skupština RS usvojila je odluku o prihvatanju zaduženja RS prema Svjetskoj banci-Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj po Projektu podrške zapošljavanja u visini od 21 miliona evra.

Prihvaćen je i amandman prema kojem u Upravni odbor ovog projekta ulaze i dva narodna poslanika, i to jedan iz vlasti i jedan iz opozicije.


IZVOR: Vebsajt RTRS, 06.07.2017.

Naslov: Redakcija