Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O UPRAVLJANJU OTPADOM: Početak obračunskog perioda za plaćanje naknade, za opterećivanje životne sredine posebnim kategorijama otpada, počinje da teče od 1. januara 2022. godine

07.06.2021.


Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o upravljanju otpadom, po hitnom postupku.

Važećim Zakonom o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS", br. 111/2013, 106/2015, 2/2018 - odluka US, 16/2018 i 70/2020) uređene su vrsta i klasifikacija otpada, planiranje i subjekti upravljanja otpadom, postupak izdavanja dozvola, finansiranje, nadzor i druga pitanja od značaja za upravljanje otpadom. Između ostalog, propisano je da se za proizvedene ili uvezene proizvode, koji poslije upotrebe postaju otpad, plaća naknada za opterećivanje životne sredine posebnim kategorijama otpada, te su određeni obveznici plaćanja ove naknade i početak obračunskog perioda za plaćanje.

Predloženim izmjenama Zakona odgađa se početak obračunskog perioda za plaćanje navedene naknade, za koji je predviđeno da počinje da teče od 1. januara 2022. godine, te se predviđaju izmjene koeficijenata za njen obračun.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 03.06.2021.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija